Bezoekers Exposanten

Voorlopig lezingenprogramma

Harry Rienmeijer

ERVARING

Bestuurslid
Stichting Werk + Alcohol en drugs
oktober 2018 - heden

Ema docent/trainer
CBR/CMB
juni 2005 – januari 2014
I'm a trainer in responsible driving courses for offenders/violaters of article 8 from the lawbook: driving under influence of alcohol.

Directeur
Trafieq Business

Harry Rienmeijer heeft in 2008 samen met zijn compagnon Trafieq opgericht, een trainings- en adviesbureau op gebied van middelengebruik en veiligheid. Hij adviseert als expert op het snijvlak van veiligheid, gezondheid en middelengebruik het bedrijfsleven over de voordelen van een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkvloer. In 2011 won Trafieq de aanbesteding voor het uitvoeren van het Alcoholslotprogramma en medio 2014 wonnen zij de aanbesteding voor alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcohol- of gedragsgerelateerde verkeersovertredingen (LEMA, EMA en EMG) Daarvoor was Harry Rienmeijer werkzaam als OVA (Operationeel verantwoordelijk aanspreekpunt) en trainer binnen de verslavingszorg.

OPLEIDING

Leraar 2 graad, verpleegkunde
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
januari 1992 – januari 1993

Verpleegkunde B (psychiatrie)
Inservice B-vp
januari 1989 – januari 1992

Lezingen door: Harry Rienmeijer, Directeur bij Trafieq Business B.V


..............................................................................................................................................................................................................................
Woensdag
15:00 - 15:20
Zaal 3
Arbo

Wat is de aanpak voor een nuchtere werkvloer?

In alle branches worden opdrachtgevers en werkgevers dagelijks geconfronteerd met onnodige ongevallen en verzuim ten gevolge van medewerkers die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (ADM) aan het werk zijn. Cijfers bevestigen dit: *13% van de ziekmeldingen zijn herleidbaar tot alcoholgebruik (bron: Arbo Unie) *1,7 miljard euro jaarlijkse kosten t.g.v. medewerkers welke regelmatig alcohol gebruiken (Bron RIVM 2016) Dit alles is eenvoudig terug te dringen met een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) en juiste inkoopvoorwaarden op dit vlak. We geven praktische tips over het opstellen van een ADM-beleid, relevante inkoopvoorwaarden en de samenhang met de AVG.