Exposanten
inlog exposant

Voorlopig lezingenprogramma

Herman Kok

Lezingen door: Herman Kok, Shign


..............................................................................................................................................................................................................................
Woensdag
10:30 - 10:50
Zaal 5
Beleving

Hoe draagt datawetenschap bij aan een facilitaire happiness monitor?

Hedendaagse werkomgevingen worden met de beste bedoelingen voor de gebruikers ontworpen, om te concentreren, samenwerken, ontspannen en je goed voelen. Dat is een lastige opgave want we worden voortdurend beïnvloed door de omgeving waarin we ons bevinden. Sommige werkplekken roepen positieve gevoelens op, bij andere wil je snel weg zijn: te veel herrie, onaangenaam binnenklimaat, onvoldoende privacy. Jaarlijkse evaluaties als het klanttevredenheidsonderzoek schieten dan te kort en missen momentum om bij te sturen. In de digitale revolutie die gaande is heeft het KTO als kwaliteitsmeetinstrument sowieso z'n langste tijd gehad. Kort-cyclische evaluaties maken het mogelijk om snel tot inzicht te komen over het succes van het werkplekconcept en daarbij op feiten gebaseerde keuzes te kunnen maken. De happiness monitor laat in dit verband real-time gebruikerservaringen zien. Eventueel gecombineerd met objectieve sensordata zoals luchtkwaliteit (oC, CO2, VOC), geluid en bezetting genereren we snel – binnen enkele weken – op basis van user experience data analytics inzicht in de toegevoegde waarde van de werkomgeving en de mogelijkheden voor verbeteringen.