Bezoekers Exposanten

Voorlopig lezingenprogramma

Jamie Douw

ERVARING

Adviseur Facilitaire Samenwerking
Rever Interieurprojecten
juli 2019 - heden
In mijn rol zorg ik ervoor dat er in de ontwerpfase kritisch wordt gekeken naar de exploitatie van de werkomgeving. Welke facilitaire processen lopen er binnen de organisatie en hoe past dit binnen de nieuwe werkomgeving? Daarnaast ben ik de verbindende schakel tussen Rever en opdrachtgever na oplevering. Ik monitor de veranderende behoeftes binnen de werkomgeving en speel hierop in.

Afstuderen Facility Management
Rever Interieurprojecten
februari 2019 – juni 2019

OPLEIDING

HBO Facility Management
Hogeschool Utrecht
januari 2015 – juli 2019

SPECIALISATIE

Real Estate Challenge
Hogeschool Utrecht
De Nieuwe Draai publiceerde in 2019 in artikelvorm mijn visiepaper over: ‘Identiteit als basis voor kantoorconcepten’. http://denieuwedraai.nl/gebruik-je-identiteit-als-basis-voor-je-kantoorconcept/

Lezingen door: Jamie Douw, Rever Interieurprojecten B.V.


..............................................................................................................................................................................................................................
Woensdag
11:00 - 11:20
Zaal 3
Huisvesting

Oog voor exploitatie: de sleutel voor een geslaagde huisvesting?

Hoe fijn zou het zijn, als er al tijdens het ontwerp van een nieuwe werkomgeving rekening wordt gehouden met het gebruik en de facilitaire processen? En als er ook na oplevering gemonitord wordt hoe de werkomgeving gebruikt en ervaren wordt? Binnen huisvestingsprojecten wordt er veel gekeken naar o.a. look & feel, identiteit en aantal werkplekken. Om knelpunten in het gebruik te voorkomen, is het van belang dat ook exploitatie/FM vroegtijdig wordt meegenomen in een huisvestingsproject. Bovendien veranderen organisaties continu. Om deze reden is het belangrijk om een werkomgeving te creëren die toekomstbestendig is en na oplevering kan meebewegen met de organisatie. Het monitoren van de werkomgeving is daarbij een essentiële factor.