Bezoekers Exposanten

Voorlopig lezingenprogramma

Monique Fledderman

ERVARING

Innovatietrajecten:


Begeleiding (penvoerder) EFRO Kansen voor West II ‘Facade Service Application’ en collectieve innovatietrajecten Programmamanager Nederland Digitaal in Verbinding Projectpartner ontwikkeling ketenstandaard voor digitalisering orderafhandeling Advisering en begeleiding van samenwerkingsverbanden en individuele bedrijven in de sectoren maakindustrie, creatieve industrie en bouw

Circulair, milieu en klimaat:


Verkenning Circulaire Geveleconomie en producentenverantwoordelijkheid ,Levens Cyclus Analyses (LCAs) om de milieu-impact van ‘grondstof tot einde levensduur’ van bouwdelen te bepalen om tot verbeteringen te kunnen komen en evenzo voor klimaat-impact , Vertegenwoordiging in diverse gremia op landelijk en Europees niveau ten aanzien van het bepalen/meten van circulariteit en milieu-impact

Branche- en scholings gerelateerd:


Vertegenwoordiging wensen van bedrijven ten aanzien van het scholingsveld MBO – HBO en WO, Initiëren van nieuwe branchegerichte vak- en management opleidingen, CAO onderhandelaar en met name actief t.b.v. duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, Bestuurder (voorzitter of penningmeester) bij een sociaal fonds en een drietal aanpalende organisaties , Begeleiding van groepen zoals Jong Management en het voorzitten van diverse commissies/ werkgroepen omtrent opleiden

OPLEIDING

Werktuigbouw’ en ‘Technische Bedrijfswetenschappen’

Werktuigbouw’ en ‘Technische Bedrijfswetenschappen’ met een focus op productontwikkeling en innovatie.

NEVENFUNCTUE

Raad van toezicht HMC
-

SPECIALISATIE

Innovatie (product- en businessmodellen) en digitalisering
-

Opleiding en kennis
-

Milieu, klimaat en circulair
-

Gevelindustrie
-

Lezingen door: Monique Fledderman, Vmrg


..............................................................................................................................................................................................................................
Vrijdag
10:30 - 10:50
Zaal 1
Gebouwbeheer

Hoe kunnen de inzet van sensoren, drones & kunstmatige intelligentie bijdragen aan Innovatief beheer?

Door inzet van een platform, sensoren, drones en kunstmatige intelligentie meer grip krijgen op het onderhoud (inspectie!), de circulariteit en het behoud van waarde van uw gebouw is heden mogelijk. Kunt u daar nu al zelf met bestaande oplossingen handen en voeten aan geven? Met 3 innovaties voor onderhoud & gebouwbeheer zullen de huidige en toekomstige mogelijkheden worden toegelicht. De toekomst is dichter bij dan u denkt!