Exposanten
inlog exposant

Voorlopig lezingenprogramma

Mariska van de Kaa

ERVARING

Ergonomic Consultant
Nike
augustus 2018 - heden
Binnen Nike ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkplekonderzoeken bij lichamelijke klachten, het geven van ergonomie-workshops, het geven van werkplekinstructies en ben ik betrokken bij alle projecten waar ergonomie een (belangrijk) onderdeel is.

Adviseur Arbo & Gezond Werken
Vita2Move
november 2016 - heden
Vanuit Vita2Move adviseer ik organisaties hoe zij een gezonde werkomgeving kunnen creëren met aandacht voor (1) de arbowettelijke verplichtingen, zoals arbobeleid en RI&E, (2) risico's voor en/of oorzaken van lichamelijke klachten, waaronder ergonomisch advies en werkplekonderzoeken en (3) het bevorderen van gezond werkgedrag, o.a. via workshops en implementatie zit-stabureaus.

Oefentherapeut en projectleider Actief Werken
Gemeente Amsterdam
oktober 2016 – juli 2017
Bij de Gemeente ben ik het gezicht geweest van het thema 'bewegen op het werk'. Ik ben betrokken geweest bij de onderzoekspilot naar het effect van zit-stabureaus en ander dynamisch meubilair en het daaropvolgende implementatietraject. Daarnaast ben ik in het algemeen actief geweest om fysieke activiteit te stimuleren op enkele kantoren om langdurig zitten (en bijbehorende klachten) te voorkomen.

OPLEIDING

Oefentherapie Mensendieck
Hogeschool van Amsterdam
september 2012 – juni 2016
Een oefentherapeut analyseert het hele plaatje: de gehele persoon én alles wat met de klachten te maken kan hebben (zit- en beweeggedrag, omgevingsfactoren, etc.).

SPECIALISATIE

Bedrijfsoefentherapie
Pronaos
Specialisatie om werkgerelateerde klachten te herkennen, oorzaken aan te passen en de juiste adviezen te kunnen aandragen om de klachten te verminderen (werkplekonderzoeken, ergonomisch advies, oefeningen, e.d.)

Arbocoördinator
Etop Arboacademie
Verdieping op het Arbowettelijke vlak: risico-inventarisatie en -evalutie en Arbo(beleid) om klanten nog beter te kunnen helpen.

Lezingen door: Mariska van de Kaa, Vita2Move


..............................................................................................................................................................................................................................
Woensdag
13:30 - 13:50
Zaal 4
Gezonde werkplek

Welke elementen zijn essentieel voor een gezond kantoor?

Een ongezonde kantooromgeving speelt een essentiële rol bij het veroorzaken en behouden van fysieke en mentale klachten. Hoe kun je als bedrijf voorkomen dat de werkomgeving een negatieve invloed heeft op de gezondheid van jouw medewerkers? De vijf belangrijkste elementen voor een gezond kantoor worden toegelicht. Door het implementeren van deze elementen kan ieder kantoor een positieve impact hebben op de gezondheid van zijn medewerkers.