Mijn vakbeurs

Als deelnemen niet 3, maar 365 dagen duurt

Deelnemers aan de editie 2021 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer leggen niet alleen contact tijdens de beursdagen op 15, 16 en 17 september, maar al vanaf hun inschrijving ook in de rest van het jaar 2021.

Naast de verwachte 10.000+ bezoekers op de beursvloer leggen zij ook contact met de ruim 65.000 professionele verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in het bestand van de organisatie. En uiteraard met de professionele verantwoordelijken van de ruim 61.000 organisaties (bedrijfsleven, zorg, overheid en onderwijs), die met de bezoekerswerving worden benaderd en gezamenlijk de 100.000 overstijgen.

Om de deelnemers van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in staat te stellen het gehele jaar door aan hun relatiebeheer met de zakelijke eindgebruikers en verhoging van hun naamsbekendheid onder de facilitair verantwoordelijken van Nederland te werken.

Agendapunten
Ieder in te denken moment kan in de agenda worden opgenomen. Van evenement en bijeenkomst tot presentatie en jubileum. Alles wat er gebeurt binnen de organisatie van een deelnemer kan worden ingestuurd. Beter te agenderen, wat niet wordt opgenomen, dan niet te agenderen, wat zou zijn opgenomen.

Meer informatie

Deskundigheden
Iedere organisatie is anders en iedere organisatie heeft haar eigen deskundigheden. Alleen al binnen het facilitair management en gebouwbeheer zijn dat er duizenden. Bedoeld om de sterkte en/of expertise van de deelnemers aan te geven in een helder overzicht, publiceert de redactie van de Media Facilitair Journaal de voorkomende deskundigheden binnen de branche.

Meer informatie

De groeten van
Omdat goed en permanent relatiebeheer voor iedere aanbieder van facilitaire diensten en producten van groot belang is, is voor het Facilitair Journaal de rubriek De groeten van ontwikkeld. Daarin kunnen de deelnemers hun ‘visitekaartje’ plaatsen met een persoonlijke boodschap. Minstens een keer per kwartaal en in aanloop tot de vakbeurs in september zullen deze visitekaartjes naar alle voorgeregistreerde bezoekers en andere belangstellenden worden verstuurd. Dat zijn naar schatting meer dan 75.000 personen.

Meer informatie

Oplossingen
Ieder product is ergens een oplossing voor; en nauwelijks een oplossing of er is wel een product aan gekoppeld. In de rubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de producten voorop. De invalshoek is naar keuze. Doel is om facilitair verantwoordelijken kennis te laten maken met de beschikbare oplossingen en hun leveranciers. Uiteraard vallen ook de noviteiten van de FGNoviteitenprijs onder de oplossingen.

Meer informatie

Kennisbijdragen
Alle deelnemers beschikken over kennis, die van grote waarde kan zijn voor facilitair verantwoordelijken. Kennisoverdracht biedt deelnemers daarom diverse kansen, zoals relatiebeheer, vertrouwen wekken, zichzelf onder de aandacht brengen, zich als de deskundige op werpen, waar (toekomstige) klanten op het juiste adres zijn, etc.

Meer informatie

Bedrijfsgegevens
Alle naw-gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bedrijvenregister op de vakbeurs. Onder de website en het e-mailadres liggen links. Ieder bedrijf heeft tenminste één taxonomie, die verwijst naar hun deskundigheid. Verder dienen de bedrijfsgegevens voor opname in De groeten van, de vergelijkingsoverzichten, de deskundigheden en de deelnemerslijst.

Meer informatie
Banner nieuwsbank