Nieuwsberichten

Draaien aan de beheerknoppen met GIS

Door Sanne van den Hardenberg

Om als facilitair manager te kunnen draaien aan de beheerknoppen is het essentieel om inzicht te hebben in het beheer en de assets. Bij organisaties met meerdere locaties wordt het vanzelfsprekend steeds ingewikkelder om het overzicht te houden. Daarnaast komt het er simpelweg vaak niet van om alles assets op te nemen, omdat dit een tijdrovend karwei is. Geo Informatie Systemen (GIS) kunnen hier een grote rol in spelen. 

GIS is een informatiesysteem gebaseerd op kaarten, waarbij data op locatieniveau wordt bijgehouden. Vanuit deze verzameling aan data kan er inzicht verkregen worden in de te nemen verbeterslagen. Dat begint veelal met een eerste inventarisatie van alle assets. Binnen het groen werken we daarbij meestal met globale beheergroepen: plantvakken, (open/gesloten) verhardingen, gras, bomen en inrichtingselementen. Hiervan wordt vanaf de basiskaarten of aanvullend via GPS op locatie de oppervlaktes of aantallen ingemeten. Daarnaast word er door middel van foto’s een momentopname gemaakt. Aan de hand hiervan wordt in overleg met de facilitair manager per beheergroep het huidige en gewenste beheerniveau vastgesteld. Veelal werken we hierbij met beeldkwaliteit, waarbij de facilitair manager ontzorgd wordt, omdat de aannemer altijd aan een minimum beeld moeten voldoen en de verdere invulling hiervan voor de aannemer is.

Cruciaal bij beheren op beeldkwaliteit is dat de vakmensen op locatie bij iedere interval foto’s maken. Medewerkers zijn getraind in het werken met een tablet en het vullen van GIS. Met alle data die in de loop van de tijd verzameld wordt, ontstaat er een schat aan informatie om te sturen op het beheer. De aannemer draagt hierbij pro-actief verbeterpunten en optimalisaties aan. Daarnaast kunnen in overleg met de facilitair manager bepaalde objecten of locaties opgeplust of afgeschaald worden binnen hetzelfde contractbedrag. De facilitair manager kan vanaf zijn computer het gehele onderhoud inzien via het dashboard. Dit dashboard geeft inzicht in welke onderhoudsintervallen er hebben plaatsgevonden en gepland staan. Daarnaast worden alle tekortkomingen, meldingen en verbetervoorstellen bijgehouden. Hierbij melden medewerkers niet alleen meldingen omtrent groenbeheer, maar ook als er bijvoorbeeld een regenpijp los zit.

Meer informatie