Exposanten
inlog exposant

Rechten en plichten

Als organisator van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer streeft HoLaPress Communicatie zowel voor, na als tijdens de het evenement naar een optimaal toegangsbeleid. Aangezien dit onder meer nauw samen hangt met het gebruik van legitimatiebadges volgt hier een toelichting.

 

 1. De vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer is een besloten bijeenkomst. Alleen zij die beschikken over een geldige toegangsbandje zijn gerechtigd om zich op de beursvloer te bevinden. Zij die zich op de beursvloer bevinden en niet beschikken over een geldig polsbandje maken zich schuldig aan overtreding van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (Huisvredebreuk).
 2. Iedereen op de beursvloer dient zich te houden aan de reglementen en aanwijzingen van de organisatie.
 3. Geldige polsbandjes dienen altijd goed zichtbaar gedragen te worden.
 4. Wie zich op de beursvloer bevindt, dient zijn/haar badge zichtbaar te dragen.
 5. Iedereen op de beursvloer dient zich altijd op verzoek van de organisatie te kunnen legitimeren. Wie dat niet kan of niet doet, kan worden verzocht zich van de beursvloer te verwijderen. Bij weigering maakt de persoon zich eveneens en altijd schuldig aan overtreding van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht.
 6. Bandjeshouders hebben alleen toegang tot de beursvloer via de aangewezen doorgangen.
 7. Bandjeshouders hebben alleen toegang tot de ruimten die door de organisatie ter beschikking zijn gesteld.
 8. Bandjes zijn alleen persoonlijk te gebruiken. Bij misbruik zal de organisatie het recht hebben het polsbandje meteen in te nemen, maakt de misbruiker zich schuldig aan overtreding van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht én zal meteen contact opgenomen worden met de standhouder die verantwoordelijk is voor de uitgifte van het desbetreffende bandje. Fraude met bandjes kan uitsluiting van beursdeelname tot gevolg hebben!
 9. Zij die zich niet gedragen als gast, overlast bezorgen of geen gehoor geven aan aanwijzingen van de organisatie of bewaking kunnen verplicht worden zich van de beursvloer te verwijderen.
 10. Bij overtreding van deze rechten en plichten heeft de organisatie het recht om zonder enige tegemoetkoming het bandje meteen in beslag te nemen. Er is geen recht op financiële vergoeding.
 11. Personen die geen gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatie, dat zij zich van de beursvloer hebben te verwijderen, maken zich schuldig aan artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht. In die gevallen zal de organisatie onverwijld voor ondersteuning via het noodnummer 112 een beroep doen op de politiedienst van Utrecht.
 12. Bij situaties waarin deze rechten en plichten niet voorzien, heeft de organisatie altijd het recht om deze geheel naar eigen inzicht met even bindende voorwaarden aan te vullen.