Exposanten
inlog exposant

Gevolgde methodologie kennisoverdracht

De kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel tijdens de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019. Daarom staan op deze beurs 5 zalen waar de lezingen worden geprogrammeerd. Alle zijn relevant voor de sector en worden gegevens door sprekers, die met beide benen in de sector staan.

Een inhoudscommissie hield bij het selecteren van de lezingen, rekening met twee elementen:
- sluit het onderwerp aan bij de thematiek van de dag
- kan het inhoudelijk, met een duidelijke relatie naar de praktijk, op een hoger niveau getrokken worden.
Dit beide met de bedoeling om de kennis te valoriseren.

In opdracht van de Stichting van de Werkplek is er een methodologie ontwikkeld, waar iedere spreker op 23, 24 en 25 januari zich aan heeft gehouden. Deze methodologie bestaat enerzijds uit het formuleren van een toegepaste onderzoeksvraag en anderzijds uit het volgen van een inhoudelijk stappenplan om de lezing van de nodige inhoudelijke elementen te voorzien. In deze stappen zijn de sprekers begeleid door de leden van de inhoudscommissie.


STAP 1 De praktijkgerichte onderzoeksvraag

Neem de titel van uw lezing en formuleer deze opnieuw in de vorm van een vraag, waarvan het antwoord de conclusie van de lezing is. Toets deze vraag vervolgens aan de volgende criteria:

- Is de zin opgesteld in de vraagvorm?
- Is de onderzoeksvraag opgesteld in begrijpelijke taal? (Gebruik geen vaktermen, die pas zijn te begrijpen nadat de lezing is gehoord)
- Is de vraag zodanig geformuleerd dat hij maar uit één enkele vraag bestaat?
- Is het antwoord op de vraag ruimer dan “ja” of “nee”?
- Is het antwoord ruimer dan een commercieel product?
- Is er geen foute veronderstelling opgenomen in de vraag? (Bijvoorbeeld een vraag in de zin van “Hoe komt dat iedereen vindt …” Die iedereen is een te bewijzen stelling)
- Is de vraag zinvol genoeg om aan een publiek van specialisten in facilitair management en gebouwbeheer te presenteren?
- Is de invalshoek van de vraag origineel genoeg?
- Is het onderwerp van de vraag niet te algemeen? (Misschien beter versmallen naar een inleefbare situatie, een sector zoals zorg, een object zoals gebouw)
- Is er voldoende objectief materiaal voorhanden om later de gestelde vraag te beantwoorden?
- Kan deze vraag binnen het toegewezen tijdsbestek (25’) beantwoord worden?

 

STAP 2 De lezing in het format invullen

Alle lezingen dienen te beantwoorden aan het volgende format:

1 Situering van het onderwerp.
De spreker is gevraagd zijn beroepsmatige achtergrond aan bod te laten komen, vertelt hoe en waarom dit onderwerp hem aan het hart ligt, en waar hij tegen aan gelopen is.

2 Praktijkgerichte onderzoeksvraag.
De spreker definieert dan het specifieke probleem, waarbij hij zich onttrekt aan een “toevallige situationaliteit”. Een hypothetisch voorbeeld is bijvoorbeeld: Hoe te voorkomen dat een slecht afgestemde akoestiek in de werkomgeving belastend is voor de werknemer?

Op deze wijze wordt het probleem generiek, duidelijk en ook reproduceerbaar voor de brede wereld van het facilitair management en gebouwbeheer.

3 Voorbeelden die de situatie uit de onderzoeksvraag illustreren.
De spreker laat ervaringsgerichte situaties aan bod komen; zijn persoonlijke ervaringen, de nice-to-know feiten, alles wat het probleem duidelijk maakt en hoe (eventueel met trial and error) een oplossing is gevonden voor het probleem.

4 Mogelijke oplossingen.
De spreker geeft in twee stappen aan, hoe hij het probleem uit de onderzoeksvraag zou oplossen.

1) in een ideale wereld, dus productloos en niet gehinderd door “nog uit te vinden” reële producten, methodes en toepassingen. Dat is een stuk conceptueel denken, wat uiteindelijk een goede neutrale inspiratiebron is voor iedereen die de lezing volgt. Toegegeven, hier is sprake van een stuk toekomst.

2) De spreker heeft als vertrekpunt de praktijk van vandaag, met wat op dit moment de best beschikbare technologie/aan oplossingen voorhanden is. Daarmee brengt de spreker meteen een hands-on advies dat dadelijk in praktijk valt om te zetten.

5 Besluit.
De spreker zet uiteen hoe hij denkt over een geboden oplossing voor de aan de praktijk gerichte onderzoeksvraag. Eventueel legt hij de nodige relaties naar andere mogelijke problemen en/of ontwikkelingen in de toekomst.

Zonder te willen garanderen dat er tijdens de vakbeurs uitsluitend kwalitatieve lezingen zijn, zowel naar structuur als naar inhoud, heeft de inhoudscommissie met dit kwaliteitslabel een stap willen zetten in de facilitaire wereld. Tenslotte heeft de aanwezige kennis in de sector van het facilitair management en gebouwbeheer het recht om op een kwaliteitsvolle manier ontsloten te worden.

 

STAP 3 Het invullen van de powerpoint presentatie
Om het presenteren eenvoudig te maken bezorgen, verstrekt de organisatie aan iedere spreker een template van powerpoint, waarin al deze elementen opgenomen zijn. Uiteraard kan eenieder deze verder aanvullen en persoonlijk maken.

 

Succes!