Onderwerpen

Zonwering voor zowel binnen als buiten

Geen kantoorpand, zorginstelling, openbaar, industrieel of schoolgebouw of er wordt gewerkt met een vorm van zonwering. Zonwering kan zowel binnen- als buiten worden aangebracht. Zonlicht verb...

Grip op het wagenparkbeheer

Wagenparkbeheerders hebben voor hun organisatie de zorg voor de auto's in de breedste zin van het woord. Van de selectie van de auto's en het regelen van de brandstofadministratie, tot aan ver...

Je kunt niet zomaar een wandje plaatsen

Het verplaatsen of verwijderen van een wand zorgt voor een verandering van ruimtes en zodoende kan de oorspronkelijke functionaliteit ervan veranderen. Er zijn verschillende soorten wanden: vo...

De eisen aan een veilige waterinstallatie

In ieder gebouw is wel een waterinstallatie die drinkwater verschaft of water levert aan bijvoorbeeld brandhaspels. In waterinstallaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen drinkwaterins...

De ene werkplek is de andere niet

De moderne manier van werken vereist andere werkplekken dan de traditionele vaste kantoorplekken. Medewerkers willen een grote variatie aan werkplekken, afhankelijk van het soort werk dat ze d...

Het creëren van een veilige werkplek

Elke werkplek brengt risico's met zich mee en hiertegen moet een werknemer worden beschermd. Welke arbeidsrisico's kent uw bedrijf? Om een beeld hierover te krijgen moet een risico-inventarisa...

De vele vormen van veiligheidsartikelen

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek voor zichzelf en zijn omgeving. De werkgever dient de middelen aan te bieden om dit mogelijk te maken. De medewerker is echter ook zelf ve...

Vendingmachines in alles soorten en maten

In veel organisaties zijn vendingmachines voor snacks en  dranken aanwezig. Deze automaten staan vaak in de openbare ruimtes of de kantine van een gebouw geplaatst. Er zijn vele soorten vendin...

Vergaderen met de juiste middelen

In iedere organisatie waar meer dan één persoon werkzaam is, komen normaal gesproken vergaderingen voor. Soms worden ze ook wel onder de noemer overleg geplaatst. Tijdens een vergadering zijn ...

Verhuizen is niet alleen inpakken en wegwezen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne - en externe verhuizingen. De impact bij interne verhuizing zal minder zijn dan bij een externe. Naar een andere locatie verhuizen houdt in dat niet...

Denk goed na over de functie van de nieuwe vloer

De soort vloer in een gebouw is mede afhankelijk van de functionaliteit van de ruimte en de mate van gebruik. Ook de wijze van onderhoud is gekoppeld aan de soort vloer. Enkele mogelijkheden v...

Goede vluchtwegsignalering vraagt om oefening

Gebouweigenaren, verhuurders en/of werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht op iedere werkplek voor noodverlichting en vluchtsignalering te zorgen. Zij hebben daarbij te maken hebben ...

De verschillende vormen van voedselveiligheid

Bedrijven die voedingsmiddelen maken, moeten zorgen dat deze veilig zijn. Consumenten mogen er niet ziek van worden. De Rijksoverheid controleert dat bedrijven een voedselveiligheidsplan opste...

Telecommunicatie vereist voortdurende marktverkenning

De telecomaanbieders hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot alles-in-één providers, voor vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. De telecommarkt ontwikkelt zich razendsnel. D...

Goed terreinbeheer geeft positief imago

Veel organisaties hebben rondom het gebouw een ruimte die voor opslag, als tuin, parkeren, laden en lossen, fietsstalling, toegang of anderszins wordt gebruikt. Uiteraard wordt dit terrein vaa...

Veel variatie in tijdelijke huisvesting

Soms voldoet een bestaand gebouw niet meer aan de eisen, die de werkzaamheden van het bedrijf wel vereisen. Ook kan renovatie, nieuwbouw of uitbreiding noodzaken om tijdelijk door middel van t...

Toegangscontrole is niet altijd vanzelfsprekend

Het verlenen van toegang tot een ruimte, terrein of gebouw is niet altijd zelfsprekend. Cybercrime, terrorisme, bedrijfsspionage; tal van gevaren liggen dagelijks op de loer. Een veilige werkp...

Sanitaire voorziening bestaat uit veel meer dan een toilet

Een sanitaire ruimte gebruiken is een primaire behoefte van de mens en wordt daarom veelvuldig bezocht. De geïnstalleerde voorzieningen moeten goed functioneren en zorgen ervoor dat hierdoor d...

Goede schoonmaak begint met een goed contract

In iedere organisatie wordt schoongemaakt. Of het nu vloeronderhoud, raambewassing of sanitaire schoonmaak is. Schoonmaak draagt bij aan een gezonde werkplek en bevordert in grote mate de bele...

Schoonmaken gaat niet zonder de juiste middelen

Producten en middelen zijn nodig om te kunnen schoonmaken en te reinigen. Het aanbod van apparaten en producten is gigantisch en breidt ieder jaar verder uit. Vaak worden zij in combinatie met...