17 - 06 - 2021

Onderwerpen

Glasbewassing is maatwerk

De beglazing van een bedrijfspand is zeer bepalend voor het algehele beeld van een organisatie. Niet alleen de ramen wassen, maar tegelijkertijd ook de kozijnen en sponning meenemen is zinvol ...

Welke plant is het meest geschikt voor een ruimte?

Een werknemer heeft recht op een gezonde werkplek. Groen op de werkplek maakt hier deel vanuit. Een plant op de werkplek vermindert stress en bevordert zowel de concentratie als de creativitei...

Inrichtingsplan is essentieel voor de grootkeuken

Veel scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en bedrijfsrestaurants van grote bedrijven beschikken over een grootkeuken. In een grootkeuken vinden vele activiteiten plaats en derhalve wordt...

Vergeet onderhoud van de gevel niet

De gevel is het gehele buitenaanzicht van een gebouw met uitzondering van het dak. We maken onderscheid in de voorgevel, achtergevel en de zijgevels. Gevels kunnen van verschillende materialen...

Facilitaire inkoop is een vak apart

Inkopen is een vak apart, zeker als het gaat om grote bestellingen of bedragen. Niet iedere aanbesteding mag zomaar worden gedaan. De wet geeft aan hoe, wanneer en vanaf welke bedragen de aanb...

Met facilitaire logistiek is de gehele organisatie gemoeid

Veel zakelijke eindgebruikers hebben te maken met ontvangst, registratie, distributie en beheren van binnenkomende (en uitgaande) goederenstromen bij hun organisatie. Facilitaire logistiek, zo...

Op strategisch niveau werken aan totale klantbeleving

Facilitaire performance houdt kortgezegd in dat er op strategisch niveau wordt gewerkt aan de totale klantbeleving. Van het verbeteren van verschillende processen tot het realiseren en uitvoer...

Fietsberging in alle soorten en maten

Fietsen zit in onze aard. Nederland staat dan ook bekend als hét fietsland van Europa. Werkgevers stimuleren het gebruik van de fiets steeds meer, en met goede redenen. Fietsen is goed voor je...

De juiste keuze voor FMIS

FMIS is de afkorting voor Facility Management Informatie Systeem en is een hulpmiddel om facilitaire processen en informatie te managen. Elke organisatie heeft natuurlijk zijn eigen wensen en ...

Beheer elektriciteitsgebruik op de werkplek

Iedere organisatie gebruikt stroom om installaties en apparatuur te laten functioneren. Het terugdringen van energiekosten staat bij veel bedrijven dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Het be...

Energiebesparing kan op veel manieren

Energiebesparende successen kunnen op meerdere wijzen worden behaald. Niet alleen door gebruik van alternatieve energiebronnen, maar ook door gedragsverandering, inkoopstrategie, energiezuinig...

Energieleverantie vraagt om langetermijnvisie

Om een gebouw functioneel te kunnen gebruiken is er energie nodig om warmte, licht of beweging te produceren. Het is een noodzakelijke ondersteuning voor het primaire proces. Uiteraard heeft g...

Ergonomie en inrichting van de werkplek

Langdurig zitten of in dezelfde zorgt uiteindelijk voor lichamelijke ongemakken, lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim. Het creëren van een gezonde en veilige werkplek vereist dat de we...

Instrument voor organisaties om zich te onderscheiden

In een tijd waar producten functioneel gezien meer en meer op elkaar gaan lijken, wordt de stijl en de beleving van een product belangrijker. Design is steeds meer hét instrument voor een bedr...

Noodzakelijke aanvulling voor netwerkgebruik

Informatie komt het meest binnen via digitale kanalen. Zowel intern als extern. Het is voor organisaties daarom van groot belang om alle informatiestromen goed te leiden. Hoe sla ik het intern...

Verhoog toegankelijkheid en uitwisseling gegevens

Door digitalisering kunnen fysieke gegevens zoals boeken en foto's worden omgezet naar gegevens die door een computer kunnen worden verwerkt. Door digitaliseren wordt onderling gegevens uitwis...

Disposables kunnen ook duurzaam zijn

Producten die na gebruik niet meer hergebruikt worden en in de afvalketen belanden, noemen we disposables. De kosten van aanschaf zijn laag en zij vereisen ook weinig nazorg. Uit hygiënisch - ...

Structuur brengen in stroom interne- en externe documenten

Grote hoeveelheden documenten worden dagelijks uitgewisseld binnen en tussen organisaties. Een deel daarvan wordt weggegooid, maar het grootste deel moet bewaard blijven. Het gaat om gedrukte ...

Domotica voor integratie van technologie en diensten

Domotica integreren in technologie en diensten zorgt voor een betere kwaliteit van wonen, werken en leven. Daarbij draait het niet alleen om integratie van techniek en bediening in het gebouw,...

Drukwerk is meer dan alleen een goed communicatiemiddel

Omdat drukwerk veelal meer bevat dan een enkel printje, is het aan te bevelen om dit op te nemen in een communicatieplan. Want wat wilt u met het drukwerk bereiken? Hierna zal de keuze moeten ...