7 - 05 - 2021

Onderwerpen

Brand bestrijden met de juiste kennis van middelen en met...

Om een brand te kunnen bestrijden, is kennis over brandbestrijdingsmiddelen vereist. Niet alleen theoretische kennis, maar vooral praktijkgerichte kennis. De leden van de BHV organisatie zijn ...

Brand voorkomen is beter dan bestrijden

Brandpreventie is een belangrijke vorm van risicobeheersing. Risicobeheersing houdt in dat het bedrijfsresultaat of de bedrijfsprocessen kunnen worden beïnvloed door factoren van buitenaf, maa...

BREEAM-scan is de opmaat naar een duurzaam bedrijfsgebouw

BREEAM is hét instrument om de duurzaamheid van gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmen...

Buitenmeubilair als visitekaartje en verlengstuk van de w...

Buitenmeubilair valt onder alledaagse meubelen, die worden gebruikt door mensen in en rondom het pand van een organisatie en worden ontworpen voor gebruiksgemak en bescherming. Vaak wordt ook ...

De bijna onbeperkte mogelijkheden van buitenreclame

Buitenreclame is de algemene benaming voor reclame-uitingen, die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Uitingen van buitenreclame zijn divers. Het kan gaan om losstaande objecten of om borden,...

Met buitenlichtplan naar optimale buitenverlichting

Verlichting op of aan het gebouw of terrein draagt bij aan het imago van het bedrijf en zorgt tevens voor veiligheid. Het is aan te bevelen om vooraf een plan van eisen op te stellen. Want er ...

Een nieuw bureau vraagt om een zorgvuldige keuze

Een bureau is meer dan alleen een schrijftafel waarop kantoorwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een goed bureau draagt bij aan de gezondheid van medewerkers en komt hun productiviteit ten...

BYOD is ideaal, mits goed geïntegreerd

Bring Your Own Device (BYOD) is een manier om het nieuwe werken te faciliteren. Werknemers nemen hun eigen smartphones, laptops en tablets mee naar kantoor. Hoe werkt BYOD, wat zijn de voor- e...

Veelzijdigheid van aanwezigheidsregistratiesystemen

Er is een grote hoeveelheid aan aanwezigheidsregistratiesystemen op de markt. Meestal is er een directe koppeling met toegangscontrole mogelijk of mogelijk te maken. Aanwezigheid -of afwezighe...

Een afrekensysteem voor iedere organisatie

Voor facilitair managers is vooraf vaak niet duidelijk, dat er in de verschillende soorten afrekensystemen, drie hoofdgroepen zijn te onderscheiden. POS-kassasystemen (Point-Of-Sale), Touchscr...

Goed archiefbeheer begint met de juiste aanpak

Archiefbeheer is het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbesc...

Eisen aan een asbestvrij bedrijfspand

Vanaf 2024 zal Nederland vrij moeten zijn van asbestdaken. Toch zitten in nog veel bedrijfsgebouwen asbesthoudende isolatiematerialen of asbestdaken. Er is daarbij voor veel organisaties nog v...

Asset management is meer dan de kosten in de gaten houden

Asset management is meer dan onderhoud management. Het gebouw, de bedrijfsmiddelen, de mensen, de infrastructuur, de processen, et cetera dragen bij aan het vermogen. Het doel van een asset is...

Voor bedrijfscommunicatie zijn audiovisuele middelen esse...

Audiovisuele middelen zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Dat telt voor zowel voor interne- als externe communicatie. Kwalitatieve hoogwaardige producten en diensten op het geb...

Arbo als bewaking van een gezonde en veilige organisatie

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Maar naleving van de Arbowet is niet alleen wettelijk verplicht, maar biedt aan zowel werkgevers als werknemers ook de nodige v...

Akoestiek belangrijk voor gedrag en gezondheid

Een goede akoestische werkomgeving heeft een positieve invloed op het gedrag en gezondheid van de medewerkers. Belangrijkste voordelen zijn een prettige werkomgeving, terwijl ziekteverzuim en ...

Afvalbeheer is meer dan terugdringen van bedrijfsafval

Bedrijfsafval wordt in het kader van de circulaire economie in toenemende mate zoveel mogelijk bij de bron aangepakt. Dit kan binnen een organisatie of bedrijf door good housekeeping, intern h...