Oplossingen

Slimme sensoren brandveiligheid

Brand- en vluchtveiligheidsmiddelen kunnen mensenlevens redden, mits zij honderd procent functioneren. Periodieke checks helpen om ze in hun optimale staat te houden. Vervelend genoeg neemt hun inzetbaarheid tussentijds toch weer af. Onder andere door verkeerd gebruik, schade, vandalisme of simpelweg onnadenkendheid. Binnen één jaar na onderhoud is met 15 procent van de veiligheidsmiddelen iets aan de hand, zo becijferde de Federatie Veilig Nederland. Reden voor Saval om slimme sensoren te ontwikkelen voor haar brand- en vluchtveiligheidsmiddelen.

Deze slimme sensoren, onder de naam ‘Safety Connect’, zorgen ervoor dat zo dicht mogelijk bij de gewenste 100% gebleven wordt. Dat levert een enorme veiligheidswinst op. Want Safety Connect monitort de inzetbaarheid van de brandveiligheidsmiddelen tot in detail. Realtime en 24/7. Afwijkingen worden direct gesignaleerd, waarmee uitval wordt voorkomen. Zo is de klant verzekerd van maximale brandveiligheid. Zelfs als er sprake is van meerdere gebouwen op verschillende locaties.

Neem bewust en actief besluiten over brandveiligheid met notificaties en alerts
Safety Connect maakt gebruik van een nieuwe generatie ‘slimme’ brand- en vluchtveiligheidsmiddelen die voorzien zijn van sensoren. Daarmee verzamelen zij continu gegevens van hun status van o.a. noodverlichtingsarmaturen, blussers, haspels en AED’s, die de klant kan terugzien op een overzichtelijk dashboard. In één oogopslag heeft de klant een zeer compleet beeld van de brand- en vluchtveiligheid; ook in complexe situaties met verschillende locaties. En nog belangrijker: zijn er afwijkingen, dan ontvangt de klant per mail of per SMS een notificatie. Is er een acuut onveilige situatie?  Dan krijgt hij een alert, inclusief de oproep om direct op te treden. Dat de klant zelf doen. Of het aan de experts overlaten. Safety Connect geeft dus grip op de brandveiligheid en de mogelijkheid bewust en actief te handelen. Een geruststellende zekerheid wanneer het om mensenlevens én de reputatie van de organisatie gaat.

Maak het beheer efficiënt en effectief
Safety Connect biedt 24/7 overzicht, inzicht en controle over de brand- en vluchtveiligheidsmiddelen. Onder alle omstandigheden heeft de klant een actueel beeld van de status van de veiligheidsmiddelen. Aantoonbaar, want Safety Connect registreert alle afwijkingen. De handelingen van de klant zijn herleidbaar en daarmee te verantwoorden. Ook in het geval van complexe beheerssituaties.

Meer informatie
Banner nieuwsbank