Oplossingen

Klimaatbeheersing

Klimaatadaptatie

De afgelopen decennia is het klimaat aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer hevige neerslag en een hogere zeespiegel. Zeker in het stedelijk gebied zijn de gevolgen van het veranderende klimaat merkbaar. De aanwezige watersystemen, rioolzuiveringsinstallaties en rioleringsstelsels zijn vaak niet gedimensioneerd op deze hevige neerslag. Dit kan tijdens neerslag leiden tot wateroverlast op straat en/of in de panden.

Door de aanwezigheid van verhard oppervlakte  warmt het stedelijk gebied erg op. Dit zorgt voor zeer hoge temperaturen in de buitenruimte. Op warme zomerdagen in Nederland kan de temperatuur in stedelijke gebied oplopen tot  ruim boven de 50 °C. Dit wordt ook wel het ‘stedelijk hitte-eiland effect’ genoemd. Deze hoge temperaturen zorgen voor een verminderd leefklimaat, hebben een negatief effect op de gezondheid van bewoners en werknemers en zorgen voor hogere energiekosten als gevolg van airconditioning.

Voorbeeldproject De Pluk

Hier kan wat aan gedaan worden! Zo verzorgde Van Doorn   voor  gemeente West-Betuwe het ontwerp en de realisatie van een klimaat-adaptieve parkeerplaats bij het multifunctioneel centrum De Pluk. De parkeerplaats is volledig uitgevoerd in grasbetonverharding met daaronder een waterberging van gerecycled gebroken hardsteen. Door het toepassen van een groene verharding warmt het minder op, waardoor het ‘hitte-eiland effect’ op en rondom de parkeerplaats niet of nauwelijks aanwezig is.

Tussen de grasbetonverharding kan het regenwater infiltreren door de verharding heen, waarna deze in de waterbuffer onder de parkeerplaats komt. In deze waterbuffer wordt het regenwater opgevangen, vastgehouden en vertraagd afgevoerd naar het omliggend waterstelsel. Op deze manier worden het watersysteem en de waterzuiveringsinstallaties tijdens hevige regenval niet overbelast. De waterbuffer heeft voldoende ruimte om de zwaarste regenbuien op te vangen.

Meer informatie
Banner nieuwsbank