Home » Deskundigheid » risico = kans x effect

risico = kans x effect

risico = kans x effect

Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsrisico’s. Dat betekent dat plannen voor preventie en bedrijfshulpverlening in onze visie per definitie op maat gesneden moeten zijn. Als wij een organisatie adviseren of helpen met haar (bedrijfs)veiligheid starten we volgens de vaste formule: risico = kans x effect. Zo brengen we alle risico’s en gevaren in kaart. Maar veiligheid is meer dan inventarisatie en evaluatie van risico’s. Ons eigen uitgangspunt: veiligheid = preventie x focus. Met Preventie doen we het uiterste om risico’s te minimaliseren. En met Focus zorgen we dat veiligheid voortdurend aandacht heeft van de organisatie, onder meer door een goed functionerend team van veiligheidsmedewerkers.

In de praktijk zo realistisch mogelijk de werkelijkheid van incidenten, ongevallen of calamiteiten trainen. Tel daar kennisonderhoud en regelmatige herhaling bij op dan leidt dat tot (veiligheids-)medewerkers die juist en adequaat handelen op de momenten waarop het er echt op aankomt. Om het leren extra effectief te maken zorgen wij voor uitdaging en plezier in de inhoud van onze trainingen en opleidingen. FeniksGroup staat voor ervarend leren. Dat doen we volgens de formule effectief leren = inhoud x (plezier + uitdaging) en met behulp van innovatieve lesmethoden.
Waarom kiezen voor FeniksGroup?
Meer lezen

24ste Editie:
Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken