188. Slimme gebouwen gebaat bij flexibel facilitair management

188. Slimme gebouwen gebaat bij flexibel facilitair management

In de afgelopen jaren is de trend ingezet om onze gebouwen alsmaar slimmer te maken. Werkplekbezetting, energiebesparing, verduurzaming en digitalisering zijn enkele voorbeelden van wat er zich in deze ontwikkeling afspeelde. Hoewel slimme gebouwen beslist aan de verduurzaming en kostenbesparing bijdroegen, is ook gebleken, dat met de data van de meetresultaten nog meer gedaan kan worden. Voorwaarde is wel, dat het facilitair management daarin dan flexibel wordt betrokken.

Het facilitair management in organisaties is vaak opgedeeld in aparte sub domeinen. Zo zijn schoonmaak en werkplekbezetting veelal niet op elkaar afgestemd; hebben licht op de werkplek en zonwering nauwelijks raakvlakken; zijn energieverbruik en het wagenpark nauwelijks met elkaar verbonden, etc. Daardoor worden er in het facilitair management en gebouwbeheer kansen gemist op grotere verduurzaming en efficiënt vastgoedgebruik. Door het facilitair management flexibeler te laten reageren op het daadwerkelijke gebouwgebruik kunnen slimme gebouwen een groter effect krijgen.

De flexibiliteit in het facilitair management is daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van data, die in een slim gebouw voldoende beschikbaar zijn.
[ + ]

Foto Beyond Eyes, Voor de inzet van flexibel facilitair management zijn data onontbeerlijk.

Originally posted on 23 mei 2023 @ 13:20

Ook interessant:

Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken