Uitgangspunt

Bezoekers van deze website kunnen alle bijdragen onbeperkt inzien. Wel dienen zij in een aantal gevallen te zijn ingelogd. Om te kunnen inloggen, moeten zij zichzelf eerst registreren. Wie zich voor een bezoek aan de vakbeurs heeft geregistreerd, is automatisch geregistreerd voor deze website en kan derhalve inloggen. Registratie voor deze website is kosteloos.

De externe, inhoudelijke bijdragen op deze website zijn uitsluitend van deelnemers aan de editie 2022 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022.

Zodra een bedrijf heeft ingeschreven voor deelname aan de vakbeurs zorgt de beursorganisatie er voor dat eerdere bijdragen van deze standhouder, die in de media Facilitair Journaal zijn opgenomen, ook op deze website opgenomen zullen worden.

Daarmee zijn alle externe bijdragen geplaatst onder toezicht van de redactie en uitgever van de media Facilitair Journaal. De door hen gestelde kwaliteitsdoelstellingen zijn ook op de bijdragen in deze website van toepassing.