Home » Uitgangspunten voor bezoekerswerving

Uitgangspunten voor bezoekerswerving

Een belangrijke voorwaarde voor de het welslagen van de vakbeurs [FGNoviteiten-oplossingen / Facilitair & Gebouwbeheer] is de bezoekerswerving. De kwantiteit van het aantal bezoekers is daarbij belangrijk, maar de organisatie vindt de ‘kwaliteit’ van de bezoekers minstens, zo niet belangrijker. Het gaat op de beursvloer om de aanwezigheid van de professionele verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in Nederland en Vlaanderen.

Deze facilitaire eindgebruikers, zijnde de verantwoordelijken, managers en medewerkers voor de werkomgeving, het gebouwbeheer en de werkplekken in bedrijven, alsmede onderwijs- overheids- en zorginstellingen vormen de doelgroep van de bezoekerswerving.

Zwaartepunten
Om zoveel mogelijk facilitair managers en gebouwbeheerders van hen tot een bezoek aan de vakbeurs te bewegen, hanteert de beursorganisatie in zijn bezoekerswerving een aantal zwaartepunten. Hieronder worden deze kort toegelicht. Voor een toelichting op deze zwaartepunten kan het beste contact opgenomen worden met ons beursteam.

Permanent
Naar inzicht van de beursorganisatie beperkt bezoekerswerving zich niet tot de voorafgaande 2 maanden aan een beurseditie. Daarom wordt met de inzet van de kennis, deskundigheden, oplossingen, etc. van de [standhouders/deelnemers] doorheen het gehele jaar aandacht gevraagd voor de vakbeurs.

Cross mediaal 
Bezoekers worden niet alleen geworven via de beurswebsite, schriftelijk of de mail, maar ook via de sociale media, Google en Whatsapp; en niet alleen via de eigen media en kanalen, zoals de media Facilitair Journaal, maar ook via externe media en relaties van de [standhouders/deelnemers].

Adressenbestand.
Om de juiste bezoekers van de vakbeurs te kunnen uitnodigen, werkt de beursorganisatie het gehele jaar door aan uitbreiding van zijn adressenbestand. Inmiddels beschikt de organisatie over een bestand van ruim meer dan 100.000 personen. Een bestand, dat iedere werkdag wordt geactualiseerd, gecorrigeerd en uitgebreid.

4 Beurzen, één beursvloer.
Om zoveel mogelijk aansluiting te krijgen bij de werkomgeving van de facilitair managers en gebouwbeheerders voert de organisatie aparte wervingscampagnes onder de facilitair managers en gebouwbeheerders bij de overheid, in het onderwijs, in de zorg en in het bedrijfsleven.

Inhoudelijke invalshoeken.
De facilitair managers en gebouwbeheerders bezoeken de vakbeurs niet alleen voor zijn inhoudelijke veelzijdigheid, maar ook voor de verschillende invalshoeken. Waar de een op zoek is naar een oplossing, kennis of deskundigheid, zoekt de ander naar inspiratie, relaties of noviteiten. Door deze invalshoeken zoveel mogelijk in kaart te brengen, wordt een beursbezoek aantrekkelijker.

Doelstelling
In de laatste 5 edities van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer vóór de coronacrisis in januari (2016-2020) trok het evenement tussen 12.500 en 16.500 bezoekers. In de laatste editie in juni 2022 waren de facilitaire eindgebruikers nog erg terughoudend om het evenement weer te gaan bezoeken. Met ruim 5.500 bezoekers bleef het aantal bezoekers achter bij de verwachting, al roemden de standhouders wel de ‘kwaliteit’ van de bezoekers. Voor de eerstkomende editie stelt de beursorganisatie alles in het werk om tenminste 10.000 professionele facilitair manager en gebouwbeheerders ertoe te bewegen de vakbeurs te bezoeken.

Op naar de 24ste:

24ste editie

Preferente standbouw

Ontzorgd deelnemen

Eén bezoekersregistratie

Contact

Beursteam