Uitleg meedoen met basiscommunicatiepakket

Vormen van aan te leveren bijdragen:

Deskundigheden; https://www.vakbeursfacilitair.nl/deskundigheid-als-onmisbare-aanvulling-op-verantwoordelijkheden/

Kennisbijdragen; https://www.vakbeursfacilitair.nl/kennisdelen-als-begin-van-optimaal-facilitair-beheer/

Oplossingen; https://www.vakbeursfacilitair.nl/geen-facilitair-probleem-of-er-is-wel-een-oplossing-voor/

Met de groeten van; https://www.vakbeursfacilitair.nl/wie-de-groeten-doet-zegt-meer-dan-een-visitekaartje/

Publicatie op de website van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Zodra een aangeleverde kennisbijdrage, oplossing, met de groeten van of deskundigheid ter plaatsing is goedgekeurd, wordt het door middel van een bericht op de website van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer geplaatst. Daar is het meteen en onbeperkt in te zien voor website-bezoekers: als Nieuwsbericht en bericht in de menu-rubriek (Kennisbijdrage, Oplossing) of enkel als bericht in de menu-rubriek (Deskundigheid en Met de groeten van).

Automatisch zijn alle publicaties opgenomen in de menu-rubrieken waaronder zij vallen, het onderwerpendossier [te vinden onder de taxonomiën in het onderwerpenoverzicht van de vakbeurs (https://www.vakbeursfacilitair.nl/onderwerpen/) en de bedrijvengids (in afwerking). In het eerste overzicht staan alle berichten van alle standhouders van één dossieronderwerp; in het tweede overzicht staan alle inzendingen op de website van alle afzonderlijke standhouders en per standhouder.]

Opname in digitale publicaties vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Gidsen voor beursbezoekers:

 • Bedrijvengids (verschijning 25 maart)
 • Deskundighedengids (verschijning 22 april)
 • Met de groeten van gids (verschijning (20 mei)
 • Oplossingengids (verschijning (3 juni)
 • Gemistgids (verschijning (17 juni)

E-zines bezoekers vakbeurs (verschijningen op vrijdagen)

 • 11 maart
 • 25 maart (met Bedrijvengids)
 • 8 april
 • 22 april (met Gids Deskundigheden)
 • 6 mei
 • 20 mei  (met Gids Met de groeten van)
 • 3 juni   (met Gids Oplossingen)
 • Maandag 6 juni (met wat u gaat aantreffen nummer)
 • 17 juni (met Gemistgids vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022)

Zodra de eerste gids of de eerste nieuwsbrief voor bezoekers is verschenen, zal in de footer van de vakbeurs tussen de kolommen Van de standhouders en Beursbezoek de kolom Publicaties verschijnen met daarin de verwijzing naar de Gidsen en/of de nieuwsbrieven.

Tegelijkertijd zal in het menu ook de rubriek Publicaties verschijnen.


Publicatie op de website van het Facilitair Journaal

Zodra een aangeleverde kennisbijdrage, oplossing, met de groeten van of deskundigheid ter plaatsing is goedgekeurd, wordt het door middel van een bericht op de website van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer geplaatst. De redactie bepaalt wanneer deze plaatsing gebeurt. Na publicatie is het meteen en gedurende 14 dagen publicatietijd onbeperkt in te zien door geregistreerde website-bezoekers: als Nieuwsbericht en bericht in de menu-rubriek (Kennisbijdrage, Oplossing) of enkel als bericht in de menu-rubriek (Deskundigheid en Met de groeten van). Na de publicatietermijn zijn bijdragen achter berichten enkel nog in te zien door abonnees van het Facilitair Journaal OF met een communicatietoevoeging die de indiener heeft betaald met E 300,- of een communicatiepunt..

Automatisch zijn alle publicaties opgenomen in de menu-rubrieken waaronder zij vallen, het onderwerpendossier [te vinden onder de taxonomiën van het gepubliceerde bericht in de menu-rubriek (https://www.facilitairjournaal.nl/dossiers/) en de bedrijvengids (in afwerking). In het eerste overzicht staan alle berichten van alle standhouders van één dossieronderwerp; in het tweede overzicht staan alle inzendingen op de website van alle afzonderlijke standhouders en per standhouder.]

Opname in (digitale) publicaties van het Facilitair Journaal:

Gidsen, die vanaf maart worden opgenomen in het schriftelijke Facilitair Journaal, dat zowel schriftelijk digitaal verschijnt in een oplage van meer dan 50/.000 exemplaren:

 • Bedrijvengids (verschijning week 22 maart)
 • Voorjaarsgroetengids (verschijning week 19 april)
 • Deskundighedengids (verschijning week 17 mei)
 • Oplossingengids (verschijning week 21 juni)
 • Vakantiegroetengids (verschijning week 5 juli)

Alle gidsen worden ook opgenomen in de rubriek Publicaties van het Facilitair Journaal, waar zij onbeperkt zijn in te zien door de geregistreerde bezoekers van het Facilitair Journaal.

Alle edities van het tweewekelijkse Facilitair Journaal. Geldt alleen en eenmalig voor de kennisbijdragen, waarvan het eerste deel wordt gepubliceerd als één pagina met overloop naar de website van het Facilitair Journaal. Iedere editie is voor een publicatietijd van 14 dagen onbeperkt in te zien door de geregistreerde bezoekers van het Facilitair Journaal.

Actuele e-zines van het Facilitair Journaal, die wekelijks verschijnen. Geldt alleen voor de kennisbijdragen, waarvan het bericht in het actuele e-zine eerste deel wordt gepubliceerd als één pagina met overloop naar de website van het Facilitair Journaal. Iedere editie is voor een publicatietijd van 14 dagen onbeperkt in te zien door de geregistreerde bezoekers van het Facilitair Journaal.


Rol journalisten

Voor de taalkundig, stilistische en redactionele ondersteuning van de standhouders heeft de beursorganisatie een aantal free-lance journalisten ingehuurd. In opdracht van HoLaPress Communicatie dragen zij met de standhouders er zorg voor, dat er één kennisbijdrage, , één deskundigenbijdrage, één oplossingsbidrage en twéé met de groeten van worden geschreven, die dan door de standhouders op de Nieuwsbank aangeleverd kunnen worden. Zie https://www.facilitairjournaal.nl/nieuwsbank-ter-inleiding/.

De journalisten zijn betaald ingehuurd door de beursorganisatie, zodat van hen de benodigde professionaliteit verwacht kan worden.

Het is niet de bedoeling, dat deze journalisten op de bonnefooi aan het werk gaan. Aan hen dient eerst het benodigde materiaal aangereikt te worden, zodat zij niet schrijven, maar bewerken, redigeren en/of herschrijven.

Nadat met begeleiding van de journalisten er een acceptabel resultaat uit is gekomen zal de standhouder zelf zorgen voor aanlevering van de 4 verschillende bijdragen. Vervolgens beoordelen hoofdredactie en uitgever van het Facilitair Journaal of aan alle doelstellige is voldaan.

De standhouders die meedoen met deze invulling met bijdragen van het basiscommunicatiepakket verplichten zich ertoe om ALLE bijdragen tegelijkertijd als een soort pakket aan te leveren.

Standhouders die méér willen aanleveren dan de bijdragen in dit pakket kunnen dat uiteraard altijd doen. Als zij daarvoor dan dezelfde journalist willen inschakelen, is dat geheel voor eigen rekening. De beursorganisatie betaalt enkel de kosten van het begeleiden van het communicatiepakket.


Werking van de communicatiepunten

Om kosteloos en gericht gebruik te kunnen maken van de communicatietoevoegingen, advertorials, banners en advertenties in het Facilitair Journaal ontvangt iedere deelnemer aan de editie 2022 communicatiepunten:

 • Na het sluiten van zijn contract ontvangst iedere standhouder 3 communicatiepunten; en voor iedere meter méér dan de minimale standomvang van 16 meter, 0,1 communicatiepunt meer.
 • Door beursbezoekers te werven onder hun relaties kunnen standhouders extra punten vergaren. Daarvoor stuurt de organisatie na de start van de bezoekerswerving (die maandag 7 maart 2022 begint) aan alle standhouders een web icoon met link naar de registratiepagina. Per aangeleverde beursbezoeker ontvangt de standhouder 0,1 communicatiepunt.
 • Omgerekend zijn deze ongeveer 300 euro per punt aan besteltegoed waard voor het Facilitair Journaal. Daarmee kunnen zij extra en gerichte communicatie aanschaffen voor aangeleverde bijdragen.
 • De werking van communicatiepunten geldt vanaf het moment van gebruik tot en met 31 december van het jaar van de editie, waarin de standhouder deelneemt aan de vakbeurs.
 • Uitingen zijn uitsluitend bedoeld voor communicatie met betrekking tot en aandacht vragen voor de organisatie van de deelnemer en/of zijn activiteiten, c.q. producten en/of diensten. In uitingen, die met communicatiepunten worden betaald, mogen derhalve geen verwijzingen bevatten naar derden of verwijzen naar de eigen deelname, zoals bezoek ons, deelnemer aan, stand nummer, etc.
 • De communicatiepunten zijn NIET te gebruiken voor communicatie-uitingen van de beursorganisatie en de uitgaven van de media Facilitair Journaal in mei en juni 2022.