Veel gestelde bezoekersvragen 23ste editie vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Is de beurs gratis te bezoeken? 

Bezoek aan de beursvloer is gratis. Wel zijn erbezoekersvoorwaardenaan verbonden. Zie verder Bezoekersinformatie.

Waar kan ik mijzelf registreren?

De voorregistratiepagina staat in de footer van deze website, waar ook deregistratievoorwaarden en het bezoekersreglement staan.

Klikhierom meteen naar de voorregistratie te gaan.

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen van mijn voorregistratie. Wat nu?

Stuur dan eenmailmet het verzoek alsnog een bevestiging te sturen.

Ik ben de bevestiging van mijn voorregistratie kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe bevestiging?

Na voorregistratie hebt u in de mailbox een bevestigingsmail ontvangen. Print deze opnieuw uit is. Hebt u uw bevestigingsmail niet meer, stuur dan eenmailmet het verzoek alsnog een nieuwe te sturen.

Hoe kom ik aan een badge, die nodig is om toegang tot de beursvloer te krijgen?

Nadat u uw voorregistratie hebt ingevuld,  ontvangt u in uw mailbox de bevestiging van registratie met een QR code. Bij de entree van de beurs wordt uw QR code gescand en wordt uw badge geprint. Uw QR code kunt u printen of op uw mobiel zetten

Zijn er voorzieningen voor minder valide bezoekers?

Op de gangpaden van de beursvloer ligt standaard en op gelijke hoogte vloerbedekking. Niettemin moeten minder validen er rekening mee houden, dat zich op enkele plaatsen in het gangpad obstakels liggen, zoals kabels die over het gangpad lopen of een put, waaruit kabels naar omliggende stands lopen.

Alle hallen van de Jaarbeurs zijn voorzien van aangepaste toiletten.

Mag ik mijn kind meenemen?

De vakbeurs voorziet niet in kinderopvang. Kinderen op de beursvloer zijn niet bezwaarlijk, ervan uitgaande, dat zij zich gedragen als andere beursbezoekers.

Is er een ruimte beschikbaar voor te kolven? 

Er is geen specifieke ruimte voor kolven voorzien, maar op verzoek wil de beursorganisatie wel proberen in een aparte ruimte te voorzien. Wilt u verzekerd zijn van zo’n ruimte neem dan contact op.

Is er een beursplattegrond beschikbaar?

In aanloop tot de vakbeurs verspreidt het Facilitair Journaal een losse beursplattegrond, die ook in voldoende mate op de beursvloer beschikbaar is. Daarnaast is de beursplattegrond opgenomen in het beursnummer van het schriftelijke Facilitair Journaal, dat gedigitaliseerd gepubliceerd wordt op onder andere deze website en gratis verspreid op de beursvloer

Is de badge voor meerdere dagen te gebruiken?

Bezoekersbadges zijn gedurende alle beursdagen te gebruiken. Wel dient bij ieder bezoek de badge opnieuw gescand te worden om toegang te verkrijgen.  

Zijn er restricties met betrekking tot COVID-19? 

Bij het samenstellen van deze lijst van Veel gestelde vragen waren er geen restricties. Zodra dat er van overheidswege restricties worden opgelegd, informeert de beursorganisatie alle voorgeregistreerden op het e-mailadres, waarmee zij hebben geregistreerd.  Op deze website staat dan alle maatregelen die de beursorganisatie van overheidswege opgelegd heeft gekregen.