Home 9 Voor deelnemers op zoek naar maximale belangstelling

Voor deelnemers op zoek naar maximale belangstelling

Standhouders en deelnemers, die het belang inzien van een maximale zichtbaarheid voor, tijdens en na de beursdagen worden op hun wenken bediend in de folder Zichtbaar voor, tijdens en na de beursdagen op 7, 8 en 9 juni 2023. Daarin staan niet alleen de sponsormogelijkheden op en rond de beursvloer, maar ook de mogelijkheden om de volle aandacht te krijgen van de bezoekers van de media Facilitair Journaal. Een communicatief instrumentarium voor deelnemers om verzekerd te zijn van maximale belangstelling.

In de loop van het komende najaar verschijnt gelijktijdig met het online komen van het nieuwe platform van de media Facilitair Journaal de folder voor maximale zichtbaarheid. Met de analoge verschijning komt ook de inhoudelijke zichtbaarheid digitaal op deze website. Pas na publicatie is het mogelijk om sponsoritems te bestellen. Helaas kunnen bestellingen dan alleen nog digitaal gedaan worden. Uiteraard blijft het opvragen van beschikbaarheid en informatie rechtstreeks bij het beursteam mogelijk.

Om alle belangstellenden gelijke kansen op het bestellen van populaire sponsoritems te geven, zal de online mogelijkheid voor inschrijving aan iedereen gelijktijdig kenbaar gemaakt worden. Het is dan enkel nog een kwestie van wie het eerst inschrijft, het sponsoritem verwerft.

Moeilijk te kiezen
Voor wie wel het belang inziet van een maximale zichtbaarheid voor, tijdens en na de beursdagen, maar moeilijk een keuze kan maken, stelde de beursorganisatie weer thematische pakketten samen. De pakketten zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat er een thematische lijn is ontstaan, zoals een digitaal of schriftelijk pakket. Hun onderdelen zijn zodanig op elkaar afgesteld, dat zij samen een complete communicatie vormen. Deelnemers met een pakket verkrijgen optimaal contact met en de aandacht van de professionals in de sector, c.q. de toekomstige bezoekers van de editie 2022 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Ieder pakket bestaat uit een aantal mogelijkheden, die u eerder zijn vermeld en waarvan u de onderdelen ook los van elkaar kunt afnemen. In combinatie valt ook uw eigen pakket samen te stellen. Mocht u pakketten willen combineren, dan is dat uiteraard geen probleem, want de pakketten zijn zodanig samengesteld, dat de inhoud van het een het andere niet of nauwelijks in de weg staat. En daar waar overlapping zou zijn, biedt overleg uitkomst.

Meer over deelnemen:

365 dagen aandacht

Door wie bezocht?

Huren of ontzorgd

Contact

Beursteam