Home » Voor deelnemers op zoek naar maximale belangstelling

Voor deelnemers op zoek naar maximale belangstelling

Standhouders en deelnemers, die het belang inzien van een maximale zichtbaarheid voor, tijdens en na de beursdagen zullen het nodige van hun gading vinden in de folder Zichtbaar voor, tijdens en na de beursdagen op 7, 8 en 9 juni 2023. Daarin staan niet alleen de sponsormogelijkheden op en rond de beursvloer, maar ook de mogelijkheden om de volle aandacht te krijgen van de bezoekers van de media Facilitair Journaal. Een communicatief instrumentarium voor deelnemers om verzekerd te zijn van maximale belangstelling.

Deze folder verschijnt in de loop naar de vakbeurs. De beursorganisatie stuurt deze dan naar alle belangstellenden. Pas na verschijning is het mogelijk om sponsoritems te bestellen. Het beursteam verschaft dan graag alle informatie over mogelijkheden en beschikbaarheid.

Themapakketten
Voor wie wel het belang inziet van een maximale zichtbaarheid voor, tijdens en na de beursdagen, maar moeilijk een keuze kan maken, gaat de beursorganisatie weer thematische pakketten aanbieden. De pakketten zijn op elkaar afgestemd. Zo zijn er naast digitale en fysieke ook schriftelijk-digitale pakketten. De afzonderlijke vormen gezamenlijk complete communicatie.

Ieder pakket bestaat uit een aantal mogelijkheden, die u eerder zijn vermeld en waarvan u de onderdelen ook los van elkaar kunt afnemen. In combinatie valt ook uw eigen pakket samen te stellen. Mocht u pakketten willen combineren, dan is dat uiteraard geen probleem, want de pakketten zijn zodanig samengesteld, dat de inhoud van het een het andere niet of nauwelijks in de weg staat. En daar waar overlapping zou zijn, biedt het beursteam uitkomst.

 

De mogelijkheden voor standhouders om zichtbaarder te zijn voor, tijdens en na de vakbeurs worden tijdig gedeeld

Deelnemers met een pakket verkrijgen optimaal contact met en de aandacht van de professionals in de sector, c.q. de toekomstige bezoekers van de editie 2022 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Deelnemen:

Deelnamemogelijkheden

365 dagen aandacht