Home » Akoestisch kantoor » Voor elk geluidsprobleem een oplossing (134)

Voor elk geluidsprobleem een oplossing (134)

Geen medewerker op kantoor die niet bekend is met geluidsoverlast op de werkplek. Altijd met klachten als concentratieverlies, vermoeidheid en spanning. Soms escaleert het zelfs in ruzies, ziekte of ontslag. En in alle gevallen gaat het gepaard met verlies van de arbeidsproductiviteit. Geluidsoverlast op de werkvloer is daarmee een zeer serieus te nemen probleem, waar overigens altijd wel een oplossing voor is.

Die oplossingen liggen niet voor de hand, want eerste dient de oorzaak bekeken te worden. Wordt het probleem veroorzaakt door slechte akoestiek, open kantoorruimtes, niet-sociale collega’s, een bepaalde bedrijfscultuur of komt het van buiten? Dat te achterhalen is de eerste stap op weg naar de juiste oplossing(en), want geluidslast voorkomen, is nog altijd beter dan deze op te lossen.

Als blijkt dat na de inventarisatie van het geluidsprobleem maatregelen nodig zijn, begint de oriëntatie pas. En daar begint meteen het probleem, want de oplossingen zijn legio. Het is daarom zaak om met de juiste specialist in zee te gaan. Daarvoor is een brede oriëntatie onder de soorten aanbieders van mogelijkheden belangrijk. Alleen met de tips tegen geluidsoverlast op de zoekmachines gaan de facilitair managers en gebouwbeheerders er niet komen.

Zulke specialisten zijn aan te treffen op het themaplein eigen geluidsoverlast. Natuurlijk adviseren deze hun eigen aanbiedingen. Maar wie goed door de regel heen luistert, ontdekt al snel, dat hun kennis en informatie wel tot een veel beter inzicht leiden. Genoeg om samen met hen een keuze te maken. Zeker als er meerdere aanbieders tegelijkertijd gecontacteerd kunnen worden.

Deelnemers onder het thema Akoestisch kantoor

Healthy Office

Standnummer: A3

OPNIEUW!

Standnummer: 10.4.07

InCoop Community

Standnummer: 10.3.13

Wood-Lines

Standnummer: 10.1.10

SKEPP

Standnummer: 11.2.15

Ecolution-Design

Standnummer: 10.1.16

meer deelnemers