Vrije deelname aan de vakbeurs

De overeenkomst die de facilitair leveranciers met de organisatie sluiten voor hun deelname heeft alleen betrekking op de standplaats, die de deelnemers op de beursvloer innemen. Buiten de regels die de beursorganisatie opstelde, op een rijtje gezet in het Beursreglement, voor een ordentelijke plaatsing zijn de deelnemers op hun standplaats nergens aan gebonden.

Hoewel het iedere deelnemer vrij staat om te kiezen, welke stand zij willen (laten) bouwen, streeft de beursorganisatie naar een zo optimaal mogelijk invulling van deelname. Deelnemers, die maximaal willen deelnemen, maar minimaal tijd, geld en moeite aan hun deelname willen besteden, maken vanzelfsprekend gebruik van het concept ontzorgd deelnemen.

Verder schakelde de beursorganisatie een aantal preferred suppliers in, die zich – in ruil voor ruimere bouwmogelijkheden – ertoe verplichten om stands te bouwen voor maximaal 100 euro per vierkante meter. Deze standbouwers opereren geheel zelfstandig, zodat de beursorganisatie deelnemers die daar gebruik van maken, oproept hun ervaringen met de organisatie te delen.

De preferred suppliers bieden 3 verschillende soorten standbouw aan. Vanaf 1 september kunnen belangstellende deelnemers hier klikken voor een overzicht en toelichting per soort standbouw.