Home » Wat standhouders zoal te zeggen hebben

Wat standhouders zoal te zeggen hebben

Niet alleen tijdens de beursdagen willen de standhouders van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer hun kennis, deskundigheden en oplossingen delen, maar ook daarvoor en daarna. In de onderstaande rubrieken staat aangegeven, wat zij de bezoekers zoal mede te delen hebben.

In de aanloop tot de vakbeurs op 7, 8 en 9 juni zal de redactie van het Facilitair Journaal deze informatie en kennis regelmatig delen met zijn lezers. Niet alles bereikt namelijk hun lezers en de bezoekers van de vakbeurs. Wie iets mist, kan dan altijd terugvallen op deze rubrieken. Lezers van het Facilitair Journaal en/of bezoekers van de websites die meer over een bepaald onderwerp wille weten, zijn uitgenodigd contact op te nemen.

Voor zover de redactie van het Facilitair Journaal in de positie is, zal deze gehoor geven aan verzoeken om meer over hetzelfde onderwerp te schrijven. Bij iedere bijdrage is onder Meer informatie een link opgenomen.

Standhouders hebben op de beursvloer de bezoekers het nodige te vertellen.
Informatie over mogelijkheden 365 dagen communiceren
Meer informatie – klik op PDF
Meer informatie – klik op PDF

Meer informatie – klik op PDF

Meer informatie – klik op PDF
Meer informatie – klik op PDF

Meer informatie – klik op PDF

Van deelnemers:

Oplossingen

Deskundigheden

Kennisbijdragen

Nieuwjaarswensen

Kerstgroeten