Wie de groeten doet, zegt méér dan een visitekaartje

Wie aan de vakbeurs deelneemt, wil ontmoeten; wie de vakbeurs bezoekt, is op zoek naar nieuwe relaties en informatie, c.q. kennis. En voor zowel deelnemers als bezoekers geldt, dat zij zich met de rubriek Met de groeten van niet tot de beursvloer behoeven te beperken. Doe alvast de groeten en plan uw ontmoeting(splaats) zelf in. Als het u beter uitkomt om dat eerder of later dan de vakbeurs te doen, is dat uiteraard ook prima. En als u facilitair verantwoordelijke bent en onverhoopt niet in de gelegenheid bent om de beursvloer te bezoeken, neem dan gerust eerder contact op.

Waarom Met de groeten van?

Visitekaartjes zijn onontbeerlijk in de relatievorming. Niet alleen geven deze iets aan over de identiteit van de nieuwe relatie, maar bieden zij de ontvanger ook alle gegevens van de persoon van het visitekaartje. Met de groeten van wil aan deze visitekaartjes een persoonlijk karakter geven. Op de eerste plaats door het plaatsen van een eigen profielafbeelding. Dat kan een foto zijn van uzelf, uw lievelingsbeest of uw hobby, maar ook een snelportret, dat de uitgever van uw foto laat tekenen. Verder ook door de wisselende, persoonlijke boodschap, die tekening die de groeten aan iedereen in de sector doet. Ook is de rubriek Met de groeten van bedoeld om een boodschap over te brengen aan iedereen in de sector. En niet als eenrichtingsverkeer. De lezers van het Facilitair Journaal kunnen de groeten terug doen. En wie weet, vormt dat wel de aanleiding tot een levenslange relatie!

Wat is de beste aanlevering van uw groeten?
Lever uw groeten bij voorkeur voor alle 4 gelegenheden tegelijkertijd aan, zodat u gegarandeerd altijd toepasselijk bent. Voorzie uw groeten van een prikkelende kop en een pakkende boodschap, zodat u een deste grotere kans hebt om de groeten terug te doen.

  • Groeten kunnen uitsluitend gedaan worden na afsluiting van een communicatie-abonnement.
  • Teksten en profielafbeeldingen voor groeten kunnen uitsluitend via de Nieuwsbank aangeleverd worden.
  • Voorzie uw groeten altijd van het e-mailadres, waarop u de groeten terug gedaan wilt hebben.

Hoe gaat de redactie met aangeleverde groeten om?
In beginsel wijzigt de redactie niets aan een groet. Wel kijkt de redactie deze bijdrage eerst na op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen en in alle andere gevallen van ongewenste toevoegingen, past de redactie de aangeleverde bijdrage voor de groeten aan. De omvang van een groet is beperkt tot 1.000 leestekens, incl spaties.

Waaruit bestaat de doelgroep?
De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Agendapunten uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Agendapunten zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat het agendapunt meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor ieder agendapunt een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.