Home 9 Zalencentrum als plaats voor kennisdeling

Zalencentrum als plaats voor kennisdeling

Tijdens het lange bestaan van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer faciliteerde de beursorganisatie de deelnemers van het evenement met een of meerdere zaalruimten. Meest gebruikt voor het houden van lezingen voor kennisdeling, maar ook beschikbaar voor bijeenkomsten van de standhouders, zoals een prijsuitreiking, presentatie, zakelijke aftrap of andere gedenkwaardige bedrijfsgebeurtenis.

Aan de basis van het zalencentrum ligt het uitgangspunt, dat alle deelnemers aan het evenement beschikken over voldoende waardevolle kennis van hun vakgebied om met de bezoekers te delen. Dat kan digitaal via de rubriek Kennis op de website van de vakbeurs, maar ook fysiek tijdens de beursdagen. De beursorganisatie reserveerde daarom een deel van de beursvloer voor zaalruimte, waarin de deelnemers hun kennis met de bezoekers kunnen delen.

Om te voorkomen, dat er geen kennisoverdracht plaatsvindt, maar bezoekers een productpresentatie horen, stelt de beursorganisatie een aantal eisen aan de te houden lezingen. Daarom dient iedere aanvraag voor het houden van een lezing gepaard te gaan met een excerpt van de te houden voordracht. Op basis van deze verkorte inhoud beslist de lezingencommissie onder leiding van hoofdredacteur Henny Brullemans van het Facilitair Journaal of er sprake is van voldoende kennisoverdracht.

Zodra de lezingencommissie positief is over de voordracht neemt deze contact op met de spreker om alles door te nemen.

Een lezing duurt maximaal 20 minuten met aansluitend 5 minuten vragen/discussie. Hierna is er 5 minuten tijd uitgetrokken om te wisselen.

Presentaties dienen uiterlijk 1 juni bij de beursorganisatie aangeleverd te zijn. Deze worden dan geplaatst op de laptop die in de lezingenruimte ter beschikking staat. Het is niet mogelijk op een eigen device de presentatie te doen.

De presentatieruimte is geschikt voor maximaal 50 personen en is voorzien van een presentatiescherm met laptop.

In de weken tot aan de vakbeurs communiceert de beursorganisatie het lezingenprogramma, zodat iedere belangstellende om een lezing bij te wonen tenminste op de hoogte is gebracht.

Bent u deelnemer aan de vakbeurs en hebt u belangstelling, vul dan na de oproep voor lezingen in het komende voorjaar het aanmeldformulier in. Nadat de benodigde informatie compleet is aangeleverd, gaat de lezingencommissie de aangeleverde inhoud beoordelen en na acceptatie een dag en tijdblok toekennen voor zover nog beschikbaar. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.

Houd er goed rekening mee, dat het aantal beschikbare lezingplaatsen beperkt is. Daarom geldt dat er alleen lezingen toegewezen kunnen worden, zolang er plaatsen zijn.

 

Op de beursvloer:

Voor de ingang

Wegwijzers

Catering(terras)

Contact

Beursteam