Op naar de 24ste succesvolle editie

Belangrijk te weten van dit evenement

Door wie bezocht?

Een beursorganisatie, die de juiste bezoekers benadert

Deelnamemogelijkheden

Hoe facilitaire toeleveranciers kunnen deelnemen

Interesses bezoekers

Waar bezoekers in zijn geïnteresseerd

Van de standhouders

Wat standhouders zo al te zeggen hebben

Op de beursvloer

De activiteiten op de (honderden) stands op de beursvloer vormen vanzelfsprekend de belangrijkste activiteit op de beursvloer. Zij zijn het hart van de vakbeurs. Bijna alles draait daarom.

Maar bijna is niet helemaal. De beursorganisatie organiseert op de beursvloer in het verlengde van de activiteiten van de deelnemers ook een aantal activiteiten. Vanzelfsprekend in samenwerking en met behulp van de aanwezige deelnemers.

De belangrijkste activiteit op de beursvloer is natuurlijk de kennisoverdracht in het zalencentrum door de standhouders zelf. In de aanloop tot de vakbeurs gaan zich ongetwijfeld nog meerdere activiteiten voordoen, waarvan de organisatie alle belangstellenden van op de hoogte zal houden.

Voor de ingang

Bezoeken begint al bij de ingang

Zalencentrum

Zalencentrum als plaats voor kennisdeling

Wegwijzers

Alle vormen van wegwijs op de beursvloer

Van de standhouders

Een belangrijke toevoeging van de deelname aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer is de aandacht die de beursorganisatie met en voor de bijdragen van zijn deelnemers opwekt. Niet alleen onder de bezoekers, maar ook onder al die andere facilitaire eindgebruikers. Deze bijdragen zijn veelal dezelfde als die van de deelnemers in de media Facilitair Journaal worden geplaatst.

Het opwekken van deze belangstelling voor de bijdragen van de deelnemers aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer beperkt zich niet tot de periode van de bezoekerswerving, maar is permanent. In de aanloop tot de bezoekerswerving, die in de loop van november begint, zal aandacht met en voor de bijdragen worden gevraagd, terwijl het verkrijgen van aandacht na afloop van de vakbeurs gewoon door gaat. Met het einde van de vakbeurs verdwijnt niet de behoefte van bezoekers, facilitair managers en gebouwbeheerders aan kennis en informatie over het facilitaire vakgebied.

De bijdragen in deze rubriek zullen in de loop van komend najaar geplaatst worden. Parallel aan de plaatsing in de nieuwe website van de media Facilitair Journaal. Om pas maanden na afloop van de vakbeurs alleen nog op de website van de media Facilitair Journaal te kunnen worden gelezen.

Kennisbijdragen

Oplossingen

Deskundigheden

Over deelnemen

Als uw interesse om deel te nemen, is toegenomen door de kennismaking met het concept, kunt u zich op de onderliggende webpagina’s verdiepen in de praktische aspecten van uw deelname op de beursvloer. Uw plaats is immers het belangrijkste deel van het concept van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Met uw deelname creëert u alle kansen om in contact te komen met facilitaire eindgebruikers, die in de afgelopen 23 edities (1999-2022) in grote getalen een bezoek aan vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer brachten. Laat ze kennis maken met de noviteiten, c.q. oplossingen die uw bedrijf voor hun organisatie heeft. Ongeacht wat u aanbiedt, want veelzijdigheid is immers waarvoor de bezoekers naar deze vakbeurs voor werkplekken, gebouwbeheer en werkomgevingen komen.
En ook voor de inhoud op deze webpagina’s geldt, als u iets niet duidelijk vindt, neem dan contact met ons op.

365 dagen aandacht

Bijdragen leveren doorheen het jaar belangstelling op

Door wie bezocht

Een beursorganisatie, die de juiste bezoekers benadert

Themapleinen

Gebundelde communicatie op een themaplein

Zichtbaar deelnemen

Voor deelnemers op zoek naar maximale belangstelling

Over de beursvloer

Lees welke bijzonderheden de beursvloer van de vakbeurs Facilitair & gebouwbeheer 2023 heeft, zoals het nieuwe gedeelte Ontzorgd deelnemen of de volwaardige standbouw tegen financieel aantrekkelijke voorwaarden.

Een plattegrond is nog niet in deze rubriek opgenomen. Daarvoor is het nog veel te vroeg, al hebben zich inmiddels al weer tientallen deelnemers van de editie 2022 ingeschreven voor een nieuwe deelname in 2023. In de aanloop tot de 24ste editie verschijnt er in het komende voorjaar een plattegrond.

Standbouw via de organisatie

Standbouw voor maximaal € 100,- per m2

Bouwreglement

Een Bouwreglement voor optimale invulling

de Indeling

Uitbreiding van de gangbare beursvloer

Op- en afbouw

Streven naar een rimpelloze op- en afbouw