Terugblikken naar voorgaande edities

Iedere editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer trekt een fotograaf, op verzoek van de organisatie, tenminste een dag over de beursvloer om deze in beeld te brengen. Hij kreeg iedere keer een vrije opdracht, zodat hij naar eigen inzicht een fotografische impressie samenstelde.

In deze Terugblikken staan de beursedities van 5 jaren vóór de aankomende, 24ste editie. Inderdaad zijn er slechts 4 foto-impressies geplaatst. Als gevolg van het evenementenverbod was er geen editie in het jaar 2021. Bovendien verschoof de editie 2022 als gevolg van hetzelfde verbod van januari naar juni.

Bezoekers van een bepaalde editie zullen veel ervan opnieuw beleven; oud-bezoekers die bepaalde edities niet zijn geweest, zullen veel van deze momentopnamen herkennen. Alle oud-bezoekers kunnen eruit afleiden hoe de komende editie, de 24ste op 7, 9 en 9 juni in de Jaarbeurs in Utrecht, eruit zou kunnen komen te zien.

Wie opmerkingen heeft of suggesties ter verbetering van deze impressies is uitgenodigd om de beursorganisatie dat te laten weten.

editie 2023

editie 2022