Bezoekersinteresses voor meer inzicht in het aanbod

Of het nu gaat om utiliteitsgebouwen voor de zorg, de overheid of in het onderwijs, dan wel om bedrijventerreinen, woongebouwen of bedrijfsgebouwen, geen organisatie in welke sector dan ook ontkomt aan facilitair en/of gebouwbeheer. Om het even of zij deze zelf werkzaamheden uitvoeren, uitbesteden of in samenwerking met andere organisaties doen. Waarbij het evenmin uitmaakt of de werkzaamheden worden uitgevoerd voor eigen personeel, bezoekers of gasten. Ongeacht op welk terrein in de organisatie het zich afspeelt, in welke geleding, in welke tijd, dan wel mate of met welk gewenst resultaat, steeds zijn facilitair en/of gebouwbeheer aan de orde.

Al even divers zijn de gebieden, waarop deze ondersteuning van het primaire proces zich afspelen. Zij lopen uiteen van bezoekersregistratie en zonwering tot beveiliging en verhuizingen; en alles wat daar tussenin zit. Zij kunnen eenmalig zijn of periodiek terugkeren, dan wel betrekking hebben op organisatieprocessen, het gebouw, productie, voorzieningen, werkplekken of de (werk)omgeving.

Op de beursvloer

Het takenpakket van de bezoekende facilitair managers en gebouwbeheerders is daarom zeer veelzijdig. Naast alles rondom de werkplek en de -omgeving behoort het ook tot hun taak om het gebouw en het bedrijfsterrein te faciliteren. Ongeacht of dit is voor klanten, bezoekers, collega’s, patiënten, etc. Dit enorm ruime takkenpakket weerspiegelt zich in het aanbod van de standhouders.

Om enigszins een idee te krijgen wat beursbezoekers op de beursvloer kunnen aantreffen, zette de beursorganisatie in samenwerking met de redactie van het Facilitair Journaal per beursthema een aantal onderwerpen op een rij. Deze bezoekersinteresses zijn veelal gebaseerd op het aanbod van de standhouders.

De bezoekersinteresses zijn slechts bedoeld om beursbezoekers een indruk te geven in het aanbod op de beursvloer; niet om hen uitputtend te informeren over wat individuele deelnemers aan te bieden hebben. Bij interesse in een bepaald onderwerp kunnen beursbezoekers daarom het beste op de beursvloer de standhouder(s) contacteren, die zij in de bezoekersinteresse onder een bepaald beursthema hebben aangetroffen. Dat kunnen uiteraard meerdere standhouders zijn, die in verschillende varianten hetzelfde aan te bieden hebben. Dat maakt dat dit overzicht nooit een bezoek aan de beursvloer kan vervangen.

Dit overzicht is dus niet uitputtend en kan helaas niet meer zijn dan een momentopname van de beursvloer. Het kan daarom voorkomen, dat beursbezoekers op de beursvloer ook aanbiedingen aantreffen, die niet in dit overzicht staan. Of in een variatie, die op het moment van samenstellen van deze bezoekersinteresse er nog niet was of niet door de redactie werd opgemerkt. Indien dat als een gemis wordt ervaren, kan het beste contact opgenomen worden met de redactie van het Facilitair Journaal of het beursteam. Waar mogelijk vullen zij dit overzicht van bezoekersinteresses dan aan.

De bezoekersinteresses kenmerken zich door een grote verscheidenheid.