Beursthema’s voor meer inzicht in het aanbod

Om enigszins een idee te krijgen wat beursbezoekers op de beursvloer kunnen aantreffen, zette de beursorganisatie in samenwerking met de redactie van het Facilitair Journaal een aantal thema’s op een rij. Bedoeld om bezoekers meer inzicht in het aanbod te geven; en geïnteresseerde bedrijven een indruk te geven in welke onderdelen van het facilitair management en gebouwbeheer op de beursvloer wordt voorzien. Te vinden in het onderstaande Overzicht beursthema’s.

Met de drukknop Bezoekersinteresses komt u uit bij het overzicht van de interesses van de beursbezoekers en waar de deelnemende bedrijven in voorzien. Bedoeld om beursbezoekers een overzicht te bieden over wat de standhouders zoal aanbieden op de beursvloer; en om de deelnemende toeleveranciers aan te geven, waarvoor de bezoekers de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer bezoeken.

Met de drukknop Deelnemers komen de geïnteresseerde bezoekers uit bij het overzicht van de deelnemers bij wie zij dit aanbod kunnen aantreffen. Daarin staan de deelnemers van zowel de afgelopen als de komende editie. De meeste van deze toeleveranciers nemen zowel in 2022 als in 2023 deel. Omdat het kan voorkomen, dat de bezoekers interesse hebben in onderwerpen, die niet in dit overzicht zijn opgenomen, kan bij twijfel het beste contact opgenomen worden met het beursteam of redactie van het Facilitair Journaal. Waar mogelijk zorgen zij dan voor een aanvulling van de themalijst.

Op basis van een interesselijst kunnen bezoekers gerichter standhouders bezoeken.

Overzicht van beursthema’s van de editie 2024