Home » Inspirerende werkomgeving » Inspirerende werkomgeving voor nuchter denkende medewerkers

Inspirerende werkomgeving voor nuchter denkende medewerkers

Inspirerende werkomgeving voor nuchter denkende medewerkers

In teveel organisaties is de werkbeleving een ondergeschoven kindje. Vanuit de nuchterheid van Nederlanders en de zakelijkheid die veelal de boventoon voert, valt werkbeleving moeilijk in te passen in de werkomgeving. Althans, dat is vaak de verklaring, waarom er niet beter mee is omgegaan. De beursvloer leert dat het beslist ook anders kan.

Zonder meteen te betogen, dat werkbeleving een ‘must’ is in de werkomgeving valt wel staande te houden, dat werkbeleving goed is voor de medewerkers en de organisatie. Deze hebben meer plezier in hun werk, meer oog voor het welslagen van de organisatie, voelen zich vitaler en verzuimen daardoor minder, terwijl zij in het algemeen een beter arbeidsprestatie leveren. Het mes van een inspirerende werkomgeving snijdt daarmee aan twee kanten.

De beursvloer toonde aan, dat er de nodige aanbieders staan om de werkomgeving beter te kunnen laten beleven. De inrichting van de werkruimte en -plekken draagt met kleur, meubilair, kunst, geur, groen, opstelling, etc. al veel bij aan de betere beleving. Daarnaast kunnen ook de andere ruimten behoorlijk bijdragen. Zo kan de kale koffiemachine tot een heuse koffiehoek, inclusief -meubilair, worden
Meer lezen

24ste Editie:
Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken