Afvalbeheer reikt verder dan de prullenmand

Good housekeeping, intern hergebruik, efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen, gebruik van alternatieve grond- en hulpstoffen, technologische veranderingen en productaanpassingen kunnen niet voorkomen, dat er in organisaties nog altijd een flinke afvalstroom overblijft. Wel hebben zij er zelf de hand hoe daar zo duurzaam mee om te gaan.

Om dat te kunnen realiseren dient er eerst een afvalbeleid te worden geformuleerd en een stappenplan gemaakt. Het eerste doel is om afval te beperken en als er dan afval is, om dat zo gescheiden mogelijk aan te bieden tegen de meest verantwoorde kostprijs. Bij de scheiding van afval komt veel kijken, zo blijkt bij de aanbieders van afvalinzameling en -afvoer op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Scheiding van afval is noodzakelijk om het energiegebruik terug te dringen en het verbruik van nieuwe grondstoffen te vermijden. Zo wordt ook het restafval teruggedrongen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om bepaalde afvalstromen los aan te bieden, zoals de afvalstromen papier/karton en plastic folie. Scheiding van de afvalstroom levert het bedrijf bovendien een kleinere kostenpost op.

Alvorens te scheiden dient eerst de afvalstroom in kaart te worden gebracht. Op basis daarvan kan een inzameling worden bepaald. Vervolgens begint de bewustwording binnen het bedrijf, want voorkomen moet worden, dat afval verkeerd wordt gescheiden. Dit om te voorkomen, dat de verschillende afvalstromen elkaar vervuilen. Voedselresten of koffiebekers niet bij het restafval; kapotte glazen juist weer wel en niet in de glasbak; etc.

Deze afvalscheiding vergen naast een goed afvalbeleid en een bewuste omgang met de verschillende stromen ook het juiste inzamelingsmateriaal. Waar ook weer eisen aan gesteld kunnen worden, zoals gemaakt van gerecycled materiaal, geproduceerd met zo weinig mogelijk energiegebruik, gedigitaliseerd, voorzien van de nodige communicatie.

Kortom, afval scheiden begint met de juiste inzameling.