De beveiligde werkomgeving heb je meest zelf in de hand

Gemiddeld krijgt iedere organisatie iedere tien jaar in zijn bestaan te maken met een (poging tot) inbraak. Daarmee ontkomt geen organisatie aan beveiliging van zijn bedrijfsgebouw(en) en -eigendommen. Of daarbij deugdelijk hekwerk, goed hang- en sluikwerk of camera’s aan de buitenzijde, dan wel van alarmsystemen, inbraakbeveiliging of beveiligingssystemen aan de binnenzijde gebruik gemaakt wordt. Steeds zijn afwering, preventie en signalering daarbij van belang. Ongeacht of het daarbij gaat om beveiliging van goederen of documenten.

De prijs van een inbraak beperkt zich niet tot hetgeen er ontvreemd kan worden. Inbraak-, herstel-, en vervolgschade zijn eveneens vormen van schade, die een stevige invloed op de beleving kunnen hebben. Niet alleen bij het management, maar ook op de werkvloer. De gedachte, dat zomaar iemand jouw werkplek beroert, kan je flink bezighouden en de arbeidsprestatie negatief beïnvloeden.

Een geluk bij een inbraak is, dat organisaties de beveiliging van hun werkplekken grotendeels zelf in de hand hebben. Hoe hoger het risico is, hoe lager het animo om in te breken en de schade zal zijn. Bovendien draagt een goede beveiliging ook bij aan de lagere insluiping, die andere vorm van inbraak.

Dat er tal van mogelijkheden zijn die kunnen bijdragen aan beveiligde werkplekken valt op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer te (her)ontdekken. Of het nu gaat om preventie door goede sloten, toegangscontrole, manbeveiliging of inbraaksystemen. Bovendien is de beursvloer voorzien van tal van deskundigen, waar inspiratie, kennis en informatie hand in hand gaan.