Brandveiligheid begint met preventie en eindigt met bestrijding

De feiten rondom bedrijfsbranden liegen er niet om. Jaarlijks gaat het om zo’n 7.000-8.000 branden in bedrijven. Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek beloopt de totale schade daarbij in de honderden miljoenen euro’s, vervolgschade niet meegerekend. Menselijk handelen, brandstichting en een ontoereikende infrastructuur zijn de belangrijkste oorzaken.

Op grond van het aantal bedrijfsbranden en de daaruit voortkomende schade valt op te maken, dat preventie, zoals brandwerende en -bestrijdende maatregelen, alleszins de moeite loont. Voorkomen is niet alleen beter dan bestrijden, maar in een vroeg stadium bestrijden, voorkomt vaak grotere brandschade. Preventie naast vroege bestrijding leidt dan ook tot de geringste schade.

Waar we bij brandpreventie en -bestrijding zoal aan moeten denken? Risico-inventarisatie en advisering; blusmiddelen; rookmelders, noodverlichting, brandwerende deuren en wanden, alarmering, vluchtplannen, etc. En als een bedrijfsbrand onverhoopt dan toch leidt tot grote vervolgschade is het belangrijk naast goed verzekerd ook verzekerd te zijn van de juiste ondersteuning. Vooraf weten wie daarvoor het beste in aanmerking komt, kan eveneens tot forse besparingen en snellere oplossing van de vervolgschade leiden.

Op de beursvloer staat een aantal toeleveranciers van betekenis voor het vermijden van brand, het bestrijden ervan.