Overlast in de werkomgeving kent vele vormen

verlast op kantoor beperkt zich niet tot één moment of plaats. Zoveel soorten overlast er bestaan, zoveel plaatsen en momenten kent overlast. De geluidoverlast van buiten manifesteert zich vooral tijdens de uren, waarop wordt gewerkt. Overlast van ongedierte manifesteert zich hoofdzakelijk als we aan het werk zijn, maar ontwikkelt zich meestal buiten werktijden dieren en insecten ongestoord hun kunnen gaan. Geuroverlast is natuurlijk van alle momenten, maar is alleen aan de orde tijdens werktijden. Terwijl de rotzooimakers en -trappers, zoals graffiti-‘kunstenaars’, afvalstorters en, vandalen zich met name buiten bedrijfstijden manifesteren. Om van de natuurelementen, zoals wateroverlast, al dan niet in vorm van sneeuw of ijzel, nog maar te zwijgen.

Allemaal hebben ze gemeen, dat de door hen veroorzaakte overlast hoe dan ook verholpen moet worden. Voor de plaagdieren zijn er de ongediertebestrijders; voor de graffiti de gevelreinigers; voor de vernielers de klusdiensten en voor de natuurelementen gespecialiseerde bedrijven.

Als overlast zich voordoet, is dat verstorend, irritant en/of vervelend. Nog meer is dat als de bedrijfsvoering er onder gaat lijden. Dan is het zelfs schadelijk en lopen de kosten alleen maar verder op. Daarom is het van belang om overlast zo snel en goed mogelijk te bestrijden. Te beginnen op de beursvloer, waar met een aantal vormen van overlastbestrijding kennis gemaakt kan worden.

A-spect

Acurity

Anticimex

BuildingLine

EWS Group

Killgerm

Slurpzak

Systemline

Valor Services Group