Groen op de werkplek reikt verder dan alleen mooie planten

Het belang van groen op de werkplek is evident. Niet alleen brengen zij letterlijk en figuurlijk meer kleur aan de werkplekken, maar zorgen ook voor een betere beleving, zuiveren de lucht, kunnen ingeschakeld worden bij de akoestiek, kunnen als afscheiding gebruikt worden en hebben iets gezelligs. Kortom, planten op de werkplek zorgen voor meer werkgeluk.

Maar dat is algemeen. Planten en groen in de werkomgeving kunnen op tal van manieren ingezet worden. Zo zijn er kleine planten, die prima op het bureau gezet kunnen worden. Van een aantal gelijkaardige planten kunnen plantenwanden samengesteld worden, die dan zowel als decoratie als afscheiding kunnen dienen. Weer andere planten kunnen de bezoekersontvangst opdelen of zijn door hun kleurschakering goed voor de beleving. Soms kiezen organisaties voor een complete binnentuin. Naast deze bestaat er nog een aantal andere invullingen van de werkomgeving.

Door het grote aantal mogelijkheden dient de facilitair verantwoordelijke van iedere, individuele bedrijfsorganisatie zelf na te gaan, wat planten en groen op de werkplek of zelfs werkplek kunnen betekenen? Iedere plant heeft namelijk eigenschappen die deze meer of minder geschikt maken, waarvoor zij ingezet wouden. Bovendien vereisen planten regelmatig onderhoud. En los daarvan groeien zij, de een meer dan de ander, zodat sommigen het nadeel in zich hebben de werkplek te overwoekeren. Daarmee vereist de aanwezigheid van groen op de werkplek een planmatige aanpak.

Of her daarbij gaat om inrichting, akoestiek, groen of beleving, op de beursvloer zijn de aanbiedende deskundigen aan te treffen die zich daarmee bezighouden.

PicnixX

SigNature

The Urban Jungle Project