Het akoestisch kantoor draagt bij aan de juiste werkbeleving

Een verantwoord, akoestische werkomgeving draagt bij aan de juiste werkbeleving van de medewerkers. Medewerkers in een prettige werkomgeving zijn minder vaak ziek en geconcentreerder. Ook irritaties en stress op de werkvloer zijn tot een minimum gereduceerd. Daarmee is geluidsoverlast een te nadrukkelijk probleem op kantoren en andere werkomgevingen om niet goed aan te pakken.

Binnen ruimteakoestiek kan onderscheid gemaakt worden tussen geluidsabsorptie (het aanpakken van het nagalmen in een ruimte en geluidsisolatie (het blokkeren van geluidsoverdracht tussen aangrenzende ruimtes). Er bestaan verschillende oplossingen voor een goede akoestiek, zoals onder meer zwevende vloeren, contactgeluidisolatie, verlaagde plafonds wanden, akoestische schilderijen, akoestische plafonds, akoestische wanden, planten, etc. Uiteraard is de juiste keuze afhankelijk van de aard van de bron van het geluid.

Dit alles begint natuurlijk met een planmatige aanpak. Lukraak maar wat schermen ophangen, wanden plaatsen, groen neer zetten of andere maatregelen nemen, leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Advies, al dan niet betaald, kan daarin flinke verbetering brengen. Daarbij zijn meten, berekenen en de juiste materiaalkeuze
maken van onontbeerlijk belang. Een juiste geluidsbeheersing gaat verder dan alleen akoestiek.

Bij het gebruik van materialen komen ook andere aspecten kijken, zoals design, beleving op de werkplek en duurzaamheid, want akoestiek maakt deel ut van een grote verband. Zo kan akoestisch verantwoorde omgeving ook gerealiseerd worden door stiltewerkplekken. Denk daarbij een aparte cabines, afzonderlijke ruimtes om te vergaderen of te werken, of geluidswerende zitplaatsen.

Akoestiek maakt nu eenmaal deel uit van een groter plaatje.

Aandachttrekkers

BuildingLine

Cabb-in

EASY Noise Control

Ecolution

OPNIEUW!

Ritswand

ZMN Interieur