Toegankelijke werkplekken ook voor medewerkers van belang

Bij de toegankelijkheid van de werkplek gaat de aandacht al snel uit naar drempels, hellingen en poortjes. Toch strekt toegankelijkheid van de werkomgeving zich over veel meer uit en heeft niet alleen betrekking op de medewerkers. Zo heeft toegankelijkheid betrekking op alle 2,5 miljoen Nederlanders met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen of gebruik maken van een assistentiehond. En heeft de toegankelijkheid niet alleen betrekking op de eigen medewerkers, maar vallen daar ook de leveranciers, relaties en andere bezoekers onder.

Bij toegankelijkheid denken we vaak niet aan voorzieningen, die niet meteen in het oog lopen, maar wel van belang zijn voor de ontvanghst van minder-validen. Denk daarbij aan braille-opschriften in de bewegwijzering, het aangeven van noodverlichting, kleurschakeringen en zelfs voorzieningen voor de assistentiehonden. Veel van deze voorzieningen zijn opgenomen in het standaardpakket, dat veel deelnemers aanbieden of zij kunnen daarin op verzoek in voorzien.

Naast praktische heeft toegankelijkheid ook commerciële en wettelijke kanten.
Als 15% van de Nederlandse bevolking met een beperking leeft, kunnen bedrijven die voorzien in deze toegankelijkheid commercieel in positieve zin onderscheiden. Daarnaast bestaan er wettelijke verplichtingen ten aanzien van de toegankelijkheid. Voldoet de bedrijfsomgeving daar wel aan?

Op de beursvloer staan niet alleen veel deskundigen die u daarover kunnen informeren, maar ook een en ander van laten zien.