Huisvesting van kantoren raakt vooral de toekomst

Als gevolg van de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is de huisvesting van de organisatie ook aan de nodige veranderingen onderhevig. Kan deze wel hybride gemaakt worden? Kunnen technologische vernieuwingen wel doorgevoerd worden? Hoe zit het met de verduurzaming? En beantwoord het bestaande bedrijfsgebouw nog wel aan de verwachtingen van (nieuwe) medewerkers? Kortom, is de huisvesting nog wel bij de tijd of is het noodzaak om te gaan verhuizen?

En dan blijkt dat de verhuizing veel meer om het lijf heeft, dan alleen de behuizing van de bestaande organisatie. Anders werken vereist ook andere criteria, een andere inrichting en moet wellicht verhuizing overwogen worden; al dan niet door tijdelijk naar elders te verkassen. Tot het managen van huisvesting behoren verhuizen, logistiek, planning en het inventariseren van de gewenste werkomgeving.

Wie in de tegenwoordige tijd aan huisvesting van de organisatie denkt, komt al snel uit bij de beursvloer. Daar staan de verzamelde uitgangspunten van het toekomstige kantoor of bedrijf. Of het gaat om de tevredenheid van medewerkers, de inpassing van technologische vernieuwingen, het voldaan aan maatschappelijke veranderingen of de aanpassing aan de nieuw gedefinieerde eisen aan de werkomgeving of -werkplekken. Zeker voor de oriëntatiefase ter voorbereiding op een huisvestingsplan valt er veel op te doen.

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.