Informatiebeheer gecompliceerder als gevolg digitalisering

Met de opkomst van het internet onderging het documentbeheer een immense gedaantewisseling. Van volledig offline ging het naar bijna alleen maar online. Waarmee niet alleen het aantal documenten enorm toenam, maar ook de beschik-, uitwissel- en deelbaarheid. Parellel aan de ontwikkeling van de mogelijkheden verliep de behoefte aan bijkomende voorzieningen. Waarover op de beursvloer de nodige aanbieders staan en benodigde deskundigen bezoekers van zowel informatie als kennis kunnen voorzien.

De eerste behoeften die de veranderingen in het documentbeheer met zich mee brachten, hebben betrekking op de omgang met de documenten. De opslag veranderde van archiefkasten computersystemen, de hekwerken en sloten van de beveiliging werden aangevuld met firewalls en gedragsverandering, terwijl de uitwisseling van documenten niet langer meer per papier verliep, maar via bites en bytes. Offline veranderde in online.

Daarmee veranderden ook de behoefte aan voorzieningen. Archief- en documentvernietiging begint tegenwoordig al bij de inzameling. Voor het afdrukken van documenten op papier is een reeks printsystemen gekomen. Voor de opslag zijn er niet langer archiefkasten, maar -systemen, die naast digitaal ook letterlijk afgeschermd moeten worden. En zijn individuele werkplekken uitgerust met oplaadsystemen voor allerhande devices.