Juiste licht op het werk te bereiken met juiste combinatie

Licht op de werkplek of in de -omgeving wordt uitgedrukt aan de hand van de lichtsterkte ( = het aantal lux). Aan de hand daarvan wordt bepaald of er te weinig dan wel teveel licht aanwezig is. Is er te weinig, dan dient deze aangevuld te worden met kunstlicht. Is er te veel van aanwezig, dan dient deze gedempt te worden door middel van raambekleding. Beide zijn de belangrijkste factoren voor het bereiken van een optimale lichtsterkte.

De juiste lichtsterkte op de werkplek is van groot belang voor het functioneren van medewerkers. Een onjuiste lichtsterkte kan leiden tot concentratie- en/of productieverlies. De veiligheid op de werkplek gebaat bij de juiste lichtsterkte, terwijl in de werkomgeving buitenverlichting en noodverlichting van belang zijn voor de beveiliging. Ook oefent licht invloed uit op de beleving van de werkplek, als het decoratief en sfeer verhogend wordt ingezet. Tenslotte beperkt de inzet van raambekleding niet alleen lichtoverlast, maar kan ook ingezet voor de privacy.

Het bepalen van de juiste lichtsterkte raakt daarom veel meer kanten op de werkplek en in de -werkomgeving dan alleen de optimale lichtvoorziening zelf. De inzet van lichtfactoren als kunstlicht en raambekleding dienen daarom afgestemd te worden op andere doelen van het facilitair management en gebouwbeheer. Het een mag niet ten koste gaan van het ander. Professionals op zoek naar de juiste combinatie beginnen daarom het beste met een bezoek aan de beursvloer.