Een opgeruimd kantoor staat voor meer dan alleen netjes

Hoe belangrijk opgeruimde werkplekken wel niet zijn, blijkt uit de gevolgen, zoals betere prestaties, minder irritatie, meer tijd, beter bedrijfsimago, minder stress en/of grotere veiligheid. Minstens zo belangrijk als de gevolgen van opgeruimde werkplekken zijn de mogelijkheden om deze te realiseren. Spullen verdwijnen niet door deze op te ruimen. Hooguit is er dan sprake van verplaatsing.

Daarom zijn opbergsystemen onontkoombaar om opgeruimde werkplekken te realiseren. Opbergsystemen die op zichzelf ook weer mogelijkheden bieden, keuzes met zich meebrengen en maatwerk vereisen. Zo is de ene locker de andere niet; zijn er garderobesystemen in alle soorten en maten, is een goed magazijn een kwestie van goed maatwerk of zijn kasten meer dan afgesloten rommelhokken.

Al deze opbergsystemen hebben hun eigen kenmerken, gebruiksmogelijkheden en uitstraling. Zo kan een lockerwand kan ingebouwd worden, deel uitmaken van het interieur of de hoofdstructuur uitmaken. Zoals een garderobesysteem het imago van een bedrijf kan oppoetsen of zorgen voor de juiste opvang van rond slingerende jassen, dassen en andere kledingstukken.

Op de beursvloer van de 24ste editie is weer een aantal van deze leveranciers aanwezig. Altijd bereid tot het verstrekken van kennis of het geven van meer informatie.