Slimme kantoorgebouwen raken de gehele bedrijfsvoering

De moderne bedrijfsvoering ontkomt eigenlijk niet meer aan een slim bedrijfsgebouw. Naast financiële besparingen, zoals voor onderhoud, energie, bezetting of binnenklimaat, draagt het ook bij aan de verduurzaming, het inzicht van zowel eigenaren als gebruikers en het werkcomfort. De toekomst van de bestaande bedrijfsgebouwen ligt daarom in de omvorming tot toekomstbestendige werkomgevingen.

De voordelen van slimme bedrijfsgebouwen raken de gehele bedrijfsvoering. Op de eerste plaats natuurlijk die van gebruikers, die beter verbonden raken met hun werkomgeving, op een betere beleving van hun werkomgeving kunnen rekenen en bij hulpverzoeken sneller bediend gaan worden. De voordelen voor de ondersteunende technici lijken wellicht wat minder belangrijk, maar dat verandert snel, omdat zij veiliger kunnen werken, beter opereren en gemakkelijker op calamiteiten kunnen inspelen. Dat levert hen belangrijk minder stress op. En de voordelen voor gebouweigenaren hebben onder meer betrekking op de bezettingsgraad, het inspelen op bepaalde werktrends en de anticipatie op toekomstige behoeften.

Slimme werkomgevingen mogen dan ‘beperkt’ lijken, omdat zij alleen ict-gerelateerde toeleveranciers raken; wie op de beursvloer zoekt naar de toepassingen komt al snel tot de conclusie, dat het aantal toepassingen veel groter is dan dat veel gebruikers op het eerste gezicht verwachten. Het huis van slimme bedrijfsgebouwen telt vele niche-kamers.