Zakelijke mobiliteit belangrijk deel van het takenpakket

De mobiliteit is een niet meer weg te denken onderdeel van het takenpakket van facilitair managers en gebouwbeheerders geworden. Niet alleen zijn alle medewerkers aangewezen op verplaatsing naar de werkplek toe, maar ook de invulling van de mobiliteit is zich sinds enkele jaren geleden sterk aan het ontwikkelen. De elektrificering, verduurzaming en toename van het verkeer hebben hun stempel op de invulling van de mobiliteit gedrukt.

Om met de ontwikkelingen te beginnen. De elektrisch aangedreven auto’s vereisen oplaadpunten. De verduurzaming leidde er toe, dat de medewerkers niet alleen veel met de fiets komen, maar ook met veel duurdere fietsen. Daarom zijn goede fietsstallingen onontbeerlijk. De toename van het verkeer is met de corona weliswaar tijdelijk een halt toegeroepen, maar is wel veranderd. Als gevolg van het thuiswerken is de belasting van de parkeerfaciliteiten veranderd.

Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond de noodzaak om de mobiliteit aan te passen. Deze ontwikkelingen komen ook aan het licht bij de aanbieders van mobiliteit. De laadpalen deden hun intrede en gaan in de komende jaren sterk groeien. De fietshokken maakten plaats voor moderne fietsbergingen.
De parkeersystemen raakten geïntegreerd met de slimme werkplekken en gebouwen. Terwijl als gevolg van de nieuwe technologie en de fiscalisering andere eisen aan het wagenparkbeheer gesteld worden.

De beursvloer evalueerde mee met deze ontwikkelingen.

Brandveilig-stallen

Glimble

Heembouw

Klaver Fietsparkeren

Orange Charging

SolarParking

STREET-STUFF!

Vandenbossportief