Gezonde werkplekken beginnen met bewustwording

Er valt nauwelijks een thema te bedenken, waarin het facilitair management en gebouwbeheer gezamenlijk meer geïntegreerd zijn, dan de gezonde werkplekken. De vele aspecten, die daarin een rol spelen, overlappen elkaar vaak. Zo is bijvoorbeeld schone lucht mede afhankelijk van de luchtbehandeling; maken ontspannings- en bewegingsruimten deel uit van het bedrijfsgebouw; en wordt de lichtinval mede bepaald door de opzet van het bedrijfsgebouw.

Naast het gebouwbeheer speelt ook het aanbod een belangrijke rol. Gezonde voeding is meer dan alleen een kwestie van mooi ingericht bedrijfsrestaurant, is de gezonde mobiliteit van medewerkers mede afhankelijk van een veilige fietsenstalling, terwijl betere hygiëne gestimuleerd kan worden door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld hygiënezuilen. Om van de ergonomische werkplekken nog maar te zwijgen.

Uiteraard is ook de afstemming tussen de verschillende onderdelen van belang. Ook het afval van gezonde voeding dient milieuhygiënisch verwerkt te worden door middel van goed afvalbeheer; dienen ergonomische werkplekken ook goed te worden schoongemaakt; is ongediertebestrijding niet alleen noodzakelijk voor de
overlast, want muizen op de werkvloer vormen een gevaar voor de gezondheid; terwijl de kleinste kamertjes ook goed voorzien en onderhouden moeten worden.

Tenslotte nog iets over de medewerkers zelf. Zonder hun inzet schieten ook de fraaiste voorzieningen tekort. Een bezoek aan de beursvloer leert, dat op het gebied van bewustwording ook de nodige deskundigheid aanwezig is.