Jaarbeurs stelt regel aan eigen catering op de stand

Ingevolge artikel 8j* is het aan deelnemers niet toegestaan om op hun stand zelf in de catering te voorzien. Dit verbod vloeit voort uit het verbod, dat de beursorganisatie met halverhuurder Jaarbeurs sloot. Daarin stelde deze uitdrukkelijk, dat de verzorging van catering exclusief voorbehouden is aan de halverhuurder.

HoLaPress Communicatie bedong bij Jaarbeurs uitzonderingen voor deelnemers met catering als bedrijfsactiviteit. Deelnemers die van mening zijn, dat zij in aanmerking komen om van deze cateringverplichting te mogen afwijken, kunnen het beste contact opnemen met de beursorganisatie. De beursorganisatie maakt per deelnemer een afweging.

Alle deelnemers zonder catering als bedrijfsactiviteit kunnen voor standcatering terecht bij Jaarbeurs catering.

*Het is de deelnemer ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING van of namens de organisator niet toegestaan: dranken en etenswaren binnen de tentoonstellingsaccommodatie te brengen of in voorraad te houden, dranken of etenswaren te verkopen of te verstrekken voor consumptie ter plaatse met uitzondering van dranken en etenswaren betrokken van een door de organisatie aangeduide cateraar;