Home » Lezing als aanvullende waarde voor bezoekers en deelnemers

Lezing als aanvullende waarde voor bezoekers en deelnemers

Lezing als aanvullende waarde voor bezoekers en deelnemers

Het is een goed en oud gebruik van de beursorganisatie om de deelnemers in staat te stellen hun kennis mondeling met de bezoekers te delen. De beursorganisatie organiseert daarvoor iedere editie een lezingenprogramma in het zalencentrum. In de aanloop tot de vakbeurs groeit op basis van de aanmeldingen een lezingenprogramma (zie hieronder), dat op 1 juni het definitieve aanbod zal zijn.

Alle lezingen op de beursvloer zijn kosteloos te volgen. Bezoekers die een lezing bijwonen, worden door de organisatie gescand. De lijst van aanwezigen wordt alleen gedeeld met de deelnemer die de lezing heeft gehouden. Bezoekers die meerdere lezingen bijwonen, komen derhalve op meerdere lijsten te staan.

Om de kwaliteit van de aangeboden lezingen zo hoog mogelijk te krijgen, verlangt de beursorganisatie, dat zij voldoen aan de methodologie lezingen. Dat is een richtlijn, die de beursorganisatie samenstelde om bezoekers er maximaal van te verzekeren, dat de lezingen inhoudelijk van voldoende waarde zijn. Een lezingencommissie onder leiding van hoofdredacteur Henny Brullemans van het Facilitair Journaal toetst aan de hand van deze methodologie de aangeboden lezingen. Hun uitgangspunt is, dat de lezing als kennisoverdracht kan worden bestempeld.

De lezingen worden gehouden in afzonderlijke zaalruimtes op de beursvloer. De sprekers hebben ongeveer 20 minuten spreektijd met aansluitend 5 minuten voor vragen/discussie. Hierna is er 5 minuten tijd uitgetrokken om tussen twee lezingen door nieuwe bezoekers te laten zitten en gescand te worden en sprekers het spreekgestoelte te laten inrichten.

Met de stijging van het aanbod breidt ook het lezingenprogramma uit. Iedere vermelding is zo opgesteld, dat wie eerder iets van een onderwerp wil weten dan wel met een deelnemer of spreker in contact wil komen, daar voldoende aantreft aan gegevens. Zo vervult het lezingenprogramma niet alleen op de beursvloer als kennisdeling, maar vanaf het moment, dat de lezing op de website van de vakbeurs is gepubliceerd.

De grote belangstelling onder bezoekers toont aan, dat het houden van een lezing meerwaarde heeft voor deelname.

Meer over:

Beursthema's

Bezoekersinteresses

Van deelnemers

Voorlopig lezingenoverzicht editie 2024

Helaas nog geen lezingen