Home 9 Een lezing als aanvulling op uw deelname

Een lezing als aanvulling op uw deelname

Het is een goed en oud gebruik van de beursorganisatie om zijn deelnemers in de gelegenheid te stellen hun kennis met de bezoekers te delen door middel van lezingen. Deelnemers die ter versterking van hun beursdeelname een lezing willen houden, kunnen zich het beste voor 1 april 2023 aanmelden, omdat de organisatie dan op basis van het aantal aanmeldingen de benodigde zaalcapaciteit gaat bepalen. De beursvloer voorziet in een zaal; pas bij gebleken behoefte zal deze met een zaal worden uitgebreid.

Bent u deelnemer aan de vakbeurs en hebt u belangstelling, stuur dan zo snel mogelijk onderstaand aanmeldformulier in. Als u niet deelneemt aan de vakbeurs en toch een lezing wil houden, kunt u zich opgeven. In dat geval kan een deelnemer gevraagd worden of u deze lezing namens deze standhouder kunt houden. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

Omdat lezingen in het kader van kennisoverdracht worden gehouden, stelt de beursorganisatie eisen aan hun inhoud, die wordt bepaald aan de hand van het lezingenprotocol. Nadat aan de hand daarvan de benodigde informatie is ontvangen, gaat de lezingencommissie onder leiding van hoofdredacteur Henny Brullemans van het Facilitair Journaal de aangeleverde inhoud beoordelen. Zodra de lezingencommissie positief is over de voordracht neemt deze contact op met de spreker om alles door te nemen. In overleg stelt de lezingencommissie dan dag en tijdblok vast op basis van beschikbaar- en wenselijkheid.

Een lezing duurt maximaal 20 minuten met aansluitend 5 minuten vragen/discussie. Hierna is er 5 minuten tijd uitgetrokken om te wisselen.

De digitale presentaties dienen uiterlijk 1 mei 2022 bij de beursorganisatie aangeleverd te zijn. Deze worden dan geplaatst op de laptop die in de lezingenruimte ter beschikking staat. Het is niet mogelijk op een eigen device de presentatie te doen.

 

De grote belangstelling onder bezoekers toont aan, dat het houden van een lezing meerwaarde heeft voor deelname

In een zaal staan maximaal 50 stoelen en is voorzien van een presentatiescherm met laptop.

In de weken tot aan de vakbeurs communiceert de beursorganisatie het lezingenprogramma, zodat iedere belangstellende om een lezing bij te wonen tenminste op de hoogte is gebracht.

Houd er rekening mee, dat het aantal beschikbare lezingplaatsen beperkt is. Daarom worden alleen lezingen toegewezen, zolang er plaatsen zijn. En de beursorganisatie vindt het vervelend als een lezing van een deelnemer geweigerd moet worden vanwege gebrek aan zaalruimte.

Op de beursvloer:

Bij de ingang

Prijsuitreikingen

Wegwijzers

Contact

Beursteam

Inschrijfformulier lezingen

Inschrijfformulier lezingen vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op 7, 8 en 9 juni 2023

Naam spreker

Korte biografie spreker