Home » Een lezing als aanvulling op uw deelname

Een lezing als aanvulling op uw deelname

Het is een goed en oud gebruik van de beursorganisatie om zijn deelnemers in de gelegenheid te stellen hun kennis met de bezoekers te delen door middel van lezingen. Deelnemers die tegelijkertijd hun kennis met de bezoekers willen delen om daarmee hun beursdeelname te versterken, kunnen een lezing houden. Daarvoor dienen zij zich voor 1 mei 2023 aan te melden, omdat de organisatie dan op basis van het aantal aanmeldingen de benodigde zaalcapaciteit kan bepalen. De beursvloer voorziet in een zaal; pas bij gebleken behoefte zal deze met een tweede zaal worden uitgebreid.

Bent u deelnemer aan de vakbeurs en hebt u belangstelling, stuur dan zo snel mogelijk onderstaand aanmeldformulier in. Als u niet deelneemt aan de vakbeurs en toch een lezing wil houden, kunt u zich ook opgeven. In dat geval kan een deelnemer gevraagd worden of u deze lezing namens deze standhouder kunt houden. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Lezingencommissie
Omdat lezingen in het kader van kennisoverdracht worden gehouden, stelt de beursorganisatie eisen aan hun inhoud, die wordt bepaald aan de hand van methodologie lezingen. Nadat aan de hand daarvan de benodigde informatie is ontvangen, gaat de lezingencommissie onder leiding van hoofdredacteur Henny Brullemans van het Facilitair Journaal de aangeleverde inhoud beoordelen. Zodra de lezingencommissie positief is over de voordracht neemt deze contact op met de spreker om alles door te nemen. In overleg stelt de lezingencommissie dan dag en tijdblok vast op basis van beschikbaar- en wenselijkheid. Meer lezen

De grote belangstelling onder bezoekers toont aan, dat het houden van een lezing meerwaarde heeft voor deelname.

Op de beursvloer:

De indeling

Bij de ingang

Prijsuitreikingen

Wegwijzers

Inschrijfformulier lezingen

Inschrijfformulier lezingen vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op 7, 8 en 9 juni 2023

Naam spreker

Korte biografie spreker