Geen facilitair probleem of er is wel een oplossing voor

Op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer bestaan nauwelijks diensten en/of producten, die niet ergens een oplossing voor zijn; en nauwelijks een oplossing of er ligt ergens wel een probleem aan ten grondslag. In deze subrubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de problemen centraal. De invalshoek van een oplossing is daarom tweeledig. Door eerst het probleem te benoemen, waarvoor de oplossing is bedoeld, komen zowel het probleem als de oplossing optimaal aan bod.

Door de oplossing vanuit het probleem te benaderen, gaan de lezende, facilitair verantwoordelijken veel eerder de waarde van een oplossing onderkennen en herkennen. Zo maken zij tegelijkertijd kennis met zowel een probleem in hun organisatie als de beschikbare oplossing om dat op te lossen. Waarmee zowel de bezoekende, facilitair verantwoordelijke als de deelnemer aan de vakbeurs het beste zijn geholpen. Wie weet, is dat wel de aanzet tot een langdurige relatie.

De honderden standhouders zijn op te delen in zo'n 30 beursthema's op het gebied van facilitaire dienstverlening en gebouwbeheer.