Kennisdelen is het begin van optimaal facilitair beheer

Kennis is het begin van alle wijsheid, zo luidt een bekend gezegde. Vrij vertaald voor facilitair managers en gebouwbeheerders: als zij beschikken over de benodigde kennis komen zij tot een optimaal beheer van hun werkplekken, werkomgeving en gebouwbeheer. De meeste toeleveranciers beschikken over die nodige kennis van hun vakgebied. Vaak nog meer dan de facilitaire adviseurs in de sector, want bij de door hen aangeboden (product)oplossingen komt veel kennis kijken. Bovendien zijn zij in tegenstelling tot facilitair verantwoordelijken er altijd mee bezig.

Veel van de door de deelnemers vergaarde kennis kan voor de bezoekende, facilitair verantwoordelijken van groot nut zijn. In deze subrubriek Kennis kunnen facilitaire aanbieders hun kennis met de facilitair verantwoordelijken delen, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor het facilitair beheer kunnen optimaliseren. En wie weet, ontstaat uit deze kennisdeling wel een warme relatie tussen facilitaire (kennis)aanbieders en facilitair verantwoordelijken.