Bijdragen aan de verrijking van het vakgebied

Deelnemers die hun informatie, kennis en oplossingen willen delen met de bezoekers van de vakbeurs Facilitair & gebouwbeheer 2024 kunnen hun bijdragen aanbieden via onderstaand aanleverformulier. Na verzending van hun ingevulde formulier komt hun bijdrage bij de redactie van het Facilitair Journaal, die namens de beursorganisatie de bijdrage beoordeelt, eventueel redigeert en dan plaatst in de rubriek Van deelnemers.

Bezoekers van deze website kunnen de bijdragen in deze rubriek anoniem en onbeperkt lezen. Voor het doorsturen, kopiëren, op de eigen website plaatsen of er anderszins iets met deze bijdragen doen, is toestemming vereist van de deelnemers voor wie de bijdrage is geplaatst. Via Meer informatie bij iedere bijdrage kunnen zij contact met hen opnemen. Uiteraard kunnen via deze mogelijkheid ook toelichting, verduidelijking of aanvullende documentatie gevraagd worden.

De beursorganisatie, noch de redactie van het Facilitair Journaal, dragen verantwoording voor de inhoud van deze bijdragen. Zij zijn slechts intermediair in de verspreiding van de kennis en informatie van deze bijdragen. Wel willen zij de bijdragen zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van de beursbezoekers, omdat dat de deelname van de standhouders verrijkt, zoals zij ook de professionaliteit van de beursbezoekers en lezers verrijken. Zo geven beursorganisatie en redactie van het Facilitair Journaal aan de verrijking van het vakgebied.

Naast de inhoudelijke bijdragen, zoals voor oplossingen, kennisbijdragen, etc. is de rubriek Van deelnemers ook bedoeld om het contact tussen standhouders en beursbezoekers te stimuleren. Soms is het elkaar ontmoeten op de beursvloer onvoldoende. Door de nieuwjaarswensen en kerstgroeten laten de standhouders ook door het jaar heen aan de beursbezoekers weten, dat zij hen van dienst willen zijn.

Verder ontwikkelen de beursorganisatie en redactie van het Facilitair Journaal momenteel  naast de bestaande mogelijkheden van bijdragen en contactmomenten, ook die van digitale verwijzingen. Denk daarbij aan white-papers en andere documentatie, blogs, nieuwsbrieven, certificeringen, etc. op de website van deelnemers. Verwijzingen die de mogelijkheid aan standhouders bieden om zich completer te presenteren en de beursbezoekers in staat te stellen, zich beter op de standhouders oriënteren.

Tenslotte de bedoeling van deze bijdragen. Lang vóór en ná van de beursvloer staan bijdragen, wensen en verwijzingen op deze website, communiceert de beursorganisatie daarmee en neemt de redactie van het Facilitair Journaal deze waar mogelijk in zijn platform op. De reden voor dit alles is, dat de beursorganisatie er naar streeft om de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 365 dagen per jaar te laten beleven.

De rubriek Van deelnemers beoogt zowel standhouders als bezoekers de beurs gedurende 365 dagen per jaar te laten beleven.

Aanleveren bijdragen voor de rubriek Van deelnemers

"*" geeft vereiste velden aan

(Uw voorgestelde titel aan de redactie)
(Vermeld hier de url, waar de lezer Meer informatie kan vinden.)
Plaats hier de volledige en platte tekst van uw bijdrage. Deze – eventueel geredigeerde - tekst plaatst de beursorganisatie. De redactie van het Facilitair Journaal verwijdert alle overbodige vette, cursieve en afwijkende lettertypes, naast hyperlinks, opmaakcommando’s, verwijzingen naar websites, alsmede alle andere toevoegingen aan uw platte tekst.
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, png, webp, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 1.

    Uw gegevens

    Deelnemer aan de 25ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer?*